Cümlede Anlam Test

1.
İki gün önce yağmur yağdı.
Yağmurdan sel oluştu.
Dere kenarında ağaçlar vardı.
Sel ağaçları söküp götürdü.
Bu cümlelerin, anlamlarını koruyarak tek cümleye dönüştürülmüş en uygun biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağan yağmurdan oluşan sel, iki gün önce dere kenarındaki ağaçları söküp götürdü.
B) Yağan yağmurdan iki gün önce oluşan sel, dere kenarındaki ağaçları söküp götürdü.
C) iki gün önce yağan yağmurdan oluşan sel, dere kenarındaki ağaçları söküp götürdü.
D) Yağan yağmurun iki gün önce dere kenarında oluşturduğu sel ağaçları söküp götürdü.
E) Yağan yağmurdan oluşan sel, ağaçları dere kenarından iki gün önce söküp götürdü.

2. Arkadaşının getirdiği paketten, çoktandır arayıp da bulamadığı kitap çıkınca bir sevindi, bir sevindi anlatamam; sevinçten …..
Bu sözlerin, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun değildir?

A) deliye döndü
B) etekleri tutuştu
C) gözleri yaşardı
D) ne diyeceğini bilemedi
E) ağzı kulaklarına vardı

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, savunulan düşünce bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Fikir yazılarında bilgi; sanatta, güzellik ön plandadır.
B) Fikir yazıları, araştırma ve inceleme verilerini; sanat, yaratıcılığı yansıtır.
C) Fikir yazıları düşünmeyi; sanat, duymayı gerektirir.
D) Fikir yazıları öğrenmek için okunur, sanat yapıtları zevk için.
E) Fikir yazılarının kalıcılığı, anlatımlarının sanatsal oluşuna bağlıdır.

4. Romancı; anlattığı İnsanların çevresini tanımak ve bilmek zorunda olduğu kadar, bu insanların düşüncelerini nasıl söze döktüklerini de İyice anlamak ve anlatmak zorundadır.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlam bakımından bu cümleye en yakındır?

A) Bir romancı, romanlarındaki kahramanların dil özelliklerini ve yaşadığı çevre koşullarını bilmeli ve anlatmalıdır.
B) Romanlarında anlattığı kahramanların konuşma dillerini iyi yansıtamayan romancı, başarılı olamaz.
C) Romancılar, kahramanlarının yaşadığı sosyal çevreyi yakından tanımadan roman yazmaya kalkışmamalıdır.
D) Bir romancıyı ve romanı başarılı kıtan, romanda yaşatılan insanların gerçeklere uygunluğudur.
E) Romanlarında ele aldığı insanları iyi tanımayan ve anlamayan romancılar, başarısızlığa mahkûmdur.

5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

A) Her sakaldan bir tel çekseler köseye sakal olur.
B) Herkesin arşınına göre bez vermezler.
C) Her koyun kendi bacağından asılır.
D) Her şeyin yenisi, dostun eskisi.
E) Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.

6. Atomun çekirdeğini parçalayan insanoğlu; bunun ilk denemesini, ne yazık ki yüz binlerce Japonun üzerinde, yaşatmaya değil, öldürmeye yönelik olarak gerçekleştirmiştir.
Bu cümlede söylenmek istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilimsel buluşların hemen uygulanması yanlıştır.
B) Atom bombası ilk kez Japonlar üzerinde denenmiştir.
C) Bilimsel buluşlar insanlığın yararına kullanılmalıdır.
D) Atom bombasının insanları öldürme gibi bir özelliği vardır.
E) İlk atom bombası, atom çekirdeğini parçalamakla elde edilmiştir.

7. Ünlü yazar Halikamas Balıkçısı‘ndan söz eden bir eleştirmen, “Eloğlu bahçeyi alır, çekirdek vermez; Halikamas Balıkçısı çekirdeği alır, bahçeyi verir.” diyor.
Söz konusu edilen eleştirmenin cümlesinde, Halikamas Balıkçısı’nın hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Cömertliği
B) Çalışkanlığı
C) Doğaya düşkünlüğü
D) Yaratıcı üretkenliği
E) Mücadeleci kişiliği

8. Ha, yerli ve yabancı filmleri reklamlarla bölmüşsün; ha, çok sesli bir müzik dinletisinin bölümleri arasında reklamlara ya da başka konuşmalara yer vermişsin; ikisi arasında bir fark yok ki!..
Böyle düşünen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Görsel ve işitsel sanat ürünlerini bir bütün olarak izlemek istemektedir.
B) Filmlerin arasına reklam programları konmasına karşıdır.
C) Görsel ve işitsel sanatlar arasında, bütünlük açısından bir fark görmemektedir.
D) Kimi sanat ürünlerinin farklı ele alınmasının yanlış olduğunu düşünmektedir.
E) Çok sesli müziği, öteki müzik ürünlerinden üstün tutmaktadır.

9. Aşağıdakilerden hangisinde, “oldubittiye getirmek, emrivaki” anlamı vardır?

A) Bu kitaplara el uzatmaya kalkışmayın.
B) Böyle giderse bütün malımıza el koyacaklar.
C) Açığını bulurlarsa işten el çektirirler ona.
D) Eski kitapları elden çıkardığını yeni duydum.
E) Ne olduğunu anlayamadan mektubu elime tutuşturdu.

10. Aşağıdakilerin hangisinde, “kendine güvenme” anlamı vardır?

A) Ya gittiğimizde onu orada bulamazsak!
B) Yaptığım teklifi kabul eder mi ki!
C) Ben yapacağım da yanlış olacak ha!
D) Bu yazıyı akşama kadar yetiştirmeliyim.
E) Beni anladığınızı pek sanmıyorum.

11.
(I) Yemek bitti. (II) Kalan son iki sigaramdan birini yaktım. (III) Demir iskemlelerin arkasına doğru kaykıldım. (IV) Dışarıda hava puslu bugün. (V) Köyümün dağları, kırları gözümde tütüyor. (VI) Kapıdaki nöbetçiler değişmiş, bunları daha önce hiç görmemiştim.

Bu parçanın yazarı hangi cümleye kendi duygusunu katmıştır ?

A) II         B) III.        C) IV.         D) V.      E) VI

12.
(I) Divan şiiri, ayrıntılarıyla incelenebilirse, okuyup anlaşılırsa günümüz ozanlarına ışık tutabilir. (II) Bu yaklaşım, eskiyi yaşamak ve yaşatmak için değil, şiirimizin gelişim aşamalarını anlamak için gereklidir. (III) Vergilius’u okuyan, anlayan Avrupalı bir ozan, onun anlayış ortamında yaşamak istemez, ancak ondan öğrenecekleri olduğunu bilir. (IV) Bizde böyle bir anlayış doğmamıştır. (V) Bu yüzden, Divan şiirinin ne olduğunu anlama konusunda da bir çaba görülmez.
Bu parçanın numaralanan cümlelerinden hangilerinde eleştiri vardır?

A) I. ve III.       B) II. ve IV.      C) III. ve V.       D) IV. ve V.      E) II. ve III.

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, farklı bir duyu alanına giren ayrıntılardan söz edilmiştir?

A) Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı
B) Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler
C) Şu bakır zirvelerin ardından bir süvari geliyor, kan rengi
D) Bir kâğıt fenerdir, meyveler dal ucunda
E) Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “dolaylı anlatım” yoktur?

A) Akşam eve dönerken, karşı kaldırımda bir çocuğa rastladım.
B) Hıçkıra hıçkıra ağlayan çocuğa, neden ağladığını sordum.
C) Yaşlı gözlerini bana diken çocuk, annesini istediğini söyledi.
D) Kaldırımları süpüren bir çöpçü, çocuğun epeydir burada olduğunu söyledi.
E) Çevremizde toplanan meraklılar, çocuğa, annesini nerede kaybettiğini sormaya başladılar.

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, “koşullu olarak razı olma” anlamı vardır?

A) Kimlere meydan okumaz insan
Tek başına düşündüğü zaman
B) Her minnet kabulüm, yeter ki
Gün eksilmesin penceremden
C) Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum
Ne büyük nimet olduğunu ah ey güzel gün
D) Severim geceyi çaresiz,
Korktuğumdan değil, güzelliğinden
E) Mecburuz çocuğum, mecburuz sevmeye
Hayatın upuzun hasta saatlerini

CEVAP ANAHTARI
1. C         2. B        3. E       4. A       5. D      6. C     7. D       8. E      9. E       10. C         11. D         12. D         13. B         14. A         15. B