Sözcük Yorumu Test

1. “Ağır” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde “temel” anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bu ağır sözler onu çok üzmüştü.
B) Genç yaşta ağır bir sorumluluk yüklenmişti.
C) Sol elindeki karpuz daha ağır gelmişti.
D) O zamanlar ağır bir hastalık geçirmişti.
E) Ağır hediyelerle onu şaşkına çevirmişti.

2. “Boğaz” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde “mecaz” anlamda kullanılmıştır?

A) Bu maaşla beş boğaza nasıl bakacaksın?
B) Dar bir boğazdan sonra karşımıza yemyeşil bir ovacıktı.
C) Boğaz’ın sularında yüzmek tehlikeli olabilir.
D) Boğazına saplanan kılçığı ameliyatla çıkardılar.
E) Testiyi boğazına kadar doldurup balkona bıraktı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşmek” söz­cüğü, deyim içinde kullanılmıştır?

A) Bu hızlı koşuda, atından düşen cokeyin bacağı kırılmıştı.
B) Merak etmeyin, çocuk düştü, ama yaralanmadı.
C) Yaşlı kadın, “Tanrım, elden ayaktan düşmeden emanetini al!” diyordu.
D) Altın fiyatı son günlerde oldukça düştü.
E) Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan “bol” sözcüğü, ötekilerden farklı bir sözcüğün anlamca karşıtıdır?

A) Her sabah bol suyla elini yüzünü yıkardı.
B) Çocuklar bol çiçekli çayırda körebe oynuyordu.
C) Bu kadar bol yiyecek midemizi altüst eder.
D) Bol para harcayarak dikkati çekmek istiyordu.
E) Rahat hareket edebilmek için bol elbiselerini giydi.

5. “Doymak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin han­gisinde “terimsel” anlamda kullanılmıştır?

A) Bu topraklarda, daha çok insan doyar.
B) Bu su tuza doymuş, daha çok tuz çözemiyor.
C) Senin bu yemekle doymuş olduğunu sanmıyo­rum.
D) Tüm kazancını versen, o adam yine doymaz.
E) Öyle tatlı dilli ki sohbetine doyamadım.

6. “Kadar” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde “gibi” sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanılmıştır?

A) Bacak kadar boyuyla bize kafa tutuyor.
B) Yemek hazırlanıncaya kadar ders çalışacağım.
C) Teşekkür ederim, yemeği yemiş kadar oldum.
D) O kadar sevindim ki, söyleyecek söz bulamıyo­rum.
E) Yaşadığım kadar daha yaşayacak değilim ya!..

7.
I. Bu işi size bırakıyorum.
II. Bırakın beni, gitmek istiyorum.
III. Size gelmeyi haftaya bıraktık.
IV. Acaba kalemimi nerede bıraktım?
V. Eşine ve çocuklarına çok mal bıraktı.
VI. Bütün malını mülkünü Kızılay’a bıraktı.
“Bırakmak” sözcüğü, bu cümlelerde kaç deği­şik anlamda kullanılmıştır?

A. 2      B. 3        C. 4        D. 5       E. 6

8. “Taze” sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Çevre köylerden buraya her gün taze süt geli­yordu.
B) Tüketiciler bilinçlendikçe besinlerin tazesini arı­yor.
C) Taze balık bulmak her gün biraz daha zorla­şıyor.
D) Eve dönerken iki kilo taze fasulye aldım.
E) Pazar girişindeki sebzeler pahalı ama tazeydi.

9. “İster istemez” sözü, aşağıdaki cümlelerin han­gisine, ötekilerden farklı anlam katmıştır?

A) Hiç üsteletmezdi babası, ister istemez para gönderirdi.
B) Pek gönüllü değil, ama ister istemez buraya gelecektir.
C) Tehlikeyi görünce ister istemez ameliyata razı oldu.
D) Ben böyle çıkışınca, ister istemez yelkenleri su­ya indirdi.
E) Ne yaptıysa kurtulamadı elinden, ister istemez boyun eğdi.

10.
Vefasız yâr meclisinde bade içilmez
Anadan geçilir de yârdan geçilmez
“Geçilmek” sözcüğü, aşağıdakilerin hangi­sinde bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bu yıl pazarda meyveden geçilmiyor.
B) Yolun başındaki levhada “geçilmez” yazıyor­du.
C) Ne olduysa, yine tafrasından geçilmiyor.
D) Dağlar aşılırken uzun bir tünelden geçiliyor.
E) Mal ve para neye ama, doğruluktan geçilmez.

11. “Öbür” sözcüğü, aşağıdakilerden hangisin­de, “öteki, diğer” anlamında kullanılmamıştır?

A) Ayşe, öbür sınıftaki dersi dinleyecek.
B) Öbür işi de daha fazla ihmal etmemeli.
C) Bu kalem iyi yazmıyor, öbürünü ver.
D) Öbür gün sınavı olduğunu söyledi.
E) Öbür sokağın çocuklarıyla oynuyorlar.

12. Şimdiden tezi vok, belli başlı şairlerimizin birer kitabını edinmelisin.
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Hiç vakit yitirmeden dersine çalışmaya başla­malısın.
B) Her dakikanın her saniyesini dolu dolu değer­lendirmelisin.
C) “Vakit, nakittir.” sözünün anlamını unutmama­lısın.
D) Her işini, içinde bulunduğun zamanda yap­malı, ertelememelisin.
E) Önümüzdeki yıl rahat edebilmek için canını dişine takmalısın.

13.
I. Elmaları birer birer alın, diye uyardı.
II. Herkesin teker teker hatırını sordu.
III. Bütün soruları bir bir gözden geçirdi.
IV. Zaman zaman arayıp hatırımızı sorardı.
V. Toplantıda başka başka fikirler ileri sürüldü.
Bu cümlelerden hangilerine altı çizili sözler, aynı anlamı katmıştır?

A) I. ile II.       B)l. ile III.       C) IV. ile V.     D) II. ile III.      E) II. ile V.

14. “Gibi” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde “benzetme” amacıyla kullanılmamıştır?

A) Ben, sizler gibi düşünmüyorum.
B) Sözcükler de insanlar gibi yaşlanır.
C) Haberi duyunca çocuklar gibi sevindik.
D) Burası da çok sıcak, Adana gibi.
E) Bardak duvara çarptığı gibi parçalandı.

15. Varlıkları, kavramları topluca adlandıran sözcük­lere “genel anlamlı”; tek bir varlığı adlandıran sözcüklere de “özel anlamlı” sözcükler denir. Ör­neğin “balık”, genel anlamlı; “hamsi”, özel an­lamlı sözcüktür.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde,”genel anlamdan özel anlama doğru sıralanış”yoktur?

A) Ona, henüz adını sormadan, “Ben Yeşim!” dedi.
B) İhtiyar, orada bize yardım eden tek insandı.
C) Yeryüzünün en sevimli hayvanları, bence kuşlardır.
D) Çiçek demetinden bir karanfil çekip bana ver­di.
E) Evde yiyecek bir şey kalmayınca ekmek aldı.

CEVAP ANAHTARI

1. C     2. A     3. C     4. E     5. B     6. C     7. E      8. D     9. A     10. E    11. D    12. A     13. D       14. E      15. B