Cümlenin Öğeleri Test

1.
I. Ağlarım çağlar gibi
II. Derdim var dağlar gibi
III. Ciğerden yaralıyım
IV. Gülerim sağlar gibi
Bu manide, yüklemi eylem olmayan dizeler, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) I. ile II.
B) II. ile III.
C) III. ile IV.
D) II. ile IV.
E) I. ile IV.

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, altı çizili soruya verilecek yanıt, ötekilerden farklı bir öğe olur?

A) Sefil baykuş ne gezersin bu yerde
Yok mudur vatanın, illerin hani?
B) Azat eyleseler uçamaz mısın
Kırık mı kanadın, kolların hani?
C) Bir kuzu koyundan ayrı ki durdu
Yemez mi, dağların kuşuyla kurdu?
D) Taze fidan idin bağlarımızda
Felek mi budadı, dalların hani?
E) Emmim kızı aç kapıyı gireyim
Susuz değil misin, sellerin hani?

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, zamir değildir?

A) Bu ödevi hazırlayan benim.
B) Bu işi başaracak olan sensin.
C) Bu duruma neden olan kendisidir.
D) Bu yorgunluklar bir araba içindir.
E) Bu olayın nedenini bilen tek kişi odur.

4.
Deli eder insanı bu dünya
Bu dizede altı çizili öğe, aşağıdakilerin hangisinde, birinci öğedir?

A) Döner durur başım havalarda
B) Gürültüyle çıkar duman topraktan
C) Ne ettik ne gördük şu fani dünyada
D) Deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola
E) Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arasından

5. “Güneş” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sözde özne” göreviyle kullanılmıştır?

A) Güneş, karşı dağların tepesinden bize göz kırpmaya başladı.
B) Güneş yarın sabah yine özlemle beklenecek.
C) Güneş artık birkaç dakika sonra yitip gidecek.
D) Güneş bizi karanlıkla başbaşa bırakacak.
E) Güneş sanki her zamankinden hızlı yükseliyordu.

6. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili söz, ötekilerden farklı bir öğedir?

A) Sabrın sonu selamettir.
B) Yolcu otobüsü erken geldi.
C) Masa örtüsü aldık.
D) Yolun yarısı çoktan bitti.
E) Sınav heyecanı başladı.

7. Benim, gür yapraklı ağaçların koyu yeşiline gömülmüş kırmızı kiremitli bir konağın tek oğlu olduğumu kimse bilmezdi.
Bu cümlenin “nesne”si, aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

A) tek oğlu olduğumu
B) bir konağın tek oğlu olduğumu
C) kırmızı kiremitli bir konağın tek oğlu olduğumu
D) gür yapraklı ağaçların koyu yeşiline gömülmüş kırmızı kiremitli bir konağın tek oğlu olduğumu
E) Benim, gür yapraklı ağaçların koyu yeşiline gömülmüş kırmızı kiremitli bir konağın tek oğlu olduğumu

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?

A) Okul, bu arsaya mı yapılacak?
B) Kaç kişi bu yardımlaşmaya katılır?
C) Sen de mi geziye katılacaksın?
D) Yalan söylediğini nasıl anlamışlar?
E) Bu adamlar olay sırasında neredeymiş?

9. Deneme türünün, edebiyatımızda bir “üvey evlat” gibi görüldüğünü söyler dururum yana yakına…
Bu cümledeki altı çizili söz, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne
B) Yüklem
C) Zarf tümleci
D) Dolaylı tümleç
E) Belirtisiz nesne

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, öğelerine yanlış ayrılmıştır?

A) Görevi okutmak, okuduğunu tanıtmak olan eleştirmenin yaratma gücünü / görmezlikten gelemeyiz.
B) Eleştirmen,/fikir ve sanat akımlarının kaynaştığı, eleştirmenliğin meslek olduğu yerlerde / yetişir.
C) Her eli kalem tutanın, / okuduğu kitaplar hakkında övgüler ya da yergiler düzmesi / yanlıştır.
D) Eleştirmen / beğenisindeki incelik ve bilgilerindeki enginlikle / okuyucuların güvenini / kazanır.
E) Eleştirinin bir kültür işi olduğu kadar, bir karakter işi olduğuna / inanıyorum.

11. Fazıl Hüsnü Dağlarca, kimi yaşıtlarının yirmi beşine varmadan erişmiş oldukları ünü ve itibarı kazanmak için otuzunu aşmayı ve kitaplarının sayısını beşten yukarı çıkarmayı beklemiştir.
Bu cümlenin öğeleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem
B) Özne, nesne, yüklem
C) Özne, zarf tümleci, yüklem
D) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem
E) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem

12. “Sabaha karşı bir gemi beni limandan aldı.” cümlesindeki altı çizili sözler, sırasıyla aşağıdaki sorulardan hangilerinin karşılığıdır?

A) Nerede – Ne – Kimi – Ne zaman
B) Ne zaman – Kimi – Ne – Nasıl
C) Nasıl – Ne – Kimi – Nereye
D) Nerede – Ne – Kimi – Nasıl
E) Ne zaman – Ne – Kimi – Nereden ‘

13. Bir zamanlar, günümüzde de çözülemeyen “kan davası” sorunu, bir romanına ad ve konu olacak ölçüde etkilemişti ünlü yazarı.
Bu cümlede, aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olan öğe yoktur?

Â) Ne?
B) Kimi?
C) Nasıl?
D) Nerede?
E) Ne zaman?

14. Aşağıdakilerin hangisinde bütün sözcükler öğe görevi üstlenmiştir?

A) Yavrum, bir bardak su verir misin?
B) Kardeşim, ekmek parası bulamayanları unutmayalım.
C) Yazık, dünya kadar yiyecek israf oldu.
D) Gençler, vatan sizden özveri bekliyor.
E) Zavallı, yardımsever kimse yok mu, diyordu.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğe sayısı, ötekilerden çoktur?

A) Kenar semtlerden birinde, ufacık bir berber dükkânları vardı.
B) Çocuğun renk renk kalemleri, çeşit çeşit oyuncakları vardı.
C) Doğuştan sürmeli, parıl parıl parlayan, iri kara gözleri vardı.
D) Birkaç koyunları, bir inekleri, bir de topal eşekleri vardı.
E) Raflara özenle yerleştirdikleri, sık sık tozunu aldıkları kitapları vardı.

CEVAP ANAHTARI

1. B     2. D      3. D      4. E       5. B       6. C        7. E        8. A        9. C       10. C        11. A       12. E       13. D        14. E       15. A