Mevlit

Mevlit
♦ Sözlükte “doğum” anlamını karşılayanmevlit sözcüğü, Hz. Muhammet’in doğum yıldönümlerinde yapılan törenlerde okunmak üzere yazılan şiirlerin de adı olmuştur.

♦ Türk edebiyatında ilk özgün ve en güzel mevlit, Süleyman Çelebi‘nin Vesiletü’n-Necat adlı eseridir.

♦ Bazı bölümleri kaside biçiminde olmakla birlikte ağırlıklı olarak mesnevi biçiminde yazılan eserin dili oldukça sadedir.

♦ Aruzun kullanıldığı eserde kafiyelerle daha da güçlenen bir ahenk vardır.

♦ Kendine özgü bir ezgiyle ezbere okunan Vesiletü’n-Necat, yazıldığı yıllardan günümüze değin dinî toplantıların vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

♦ Hazreti Muhammet’in hayatının anlatıldığı eser “tevhit“, “münacat“, “mevlit” (Hz.Muhammet’in doğumu), “risalet” (peygamber olarak gönderilmesi ve mucizeler), “miraç” ve “rıhlet” (Hz. Muhammet’in ölümü) bölümlerine ayrılmıştır.