Kafiye (Uyak) ile İlgili Boşluk Doldurma Soruları ve Cevapları

 • Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yazınız.
 • 1 …………dize sonlarındaki ses benzerliğidir.
 • 2. Kafiyeden sonra gelen görevi aynı olan eklerin veya anlamları aynı olan sözcüklerin tekrarlanmasıyla ………… oluşur.
 • 3 …………….. Kafiye, dize sonlarındaki tek bir sesin benzerliğiyle oluşur.
 • 4. Halk ozanları bazen çıkakları aynı olan c, – ç, – ç -ş,- ş, – s, s – z, I – r gibi seslerle de …………… kafiye yapmıştır.
 • 5. Dize sonlarındaki iki ses benzerliğine ……………. kafiye denir.
 • 6. İkiden fazla ses benzerliğiyle oluşan kafiye çeşidi …………… kafiyedir.
 • 7 ……………….. kafiye, dize sonlarındaki sesleri aynı anlamları farklı sözcüklerle oluşur.
 • 8 ………………….. kafiye tam ya da zengin kafiyenin özel bir çeşididir.
 • 9 ………………….. kafiye, kafiyeli sözcüklerden birinin diğerinin içinde yer almasıdır.

CEVAPLAR

 • 1. kafiye
 • 2. redif
 • 3. yarım
 • 4. yarım
 • 5. tam
 • 6. zengin
 • 7. cinaslı
 • 8. tunç
 • 9. tunç