Etiket: Boşluk doldurma soruları

Anlatım Bozuklukları Boşluk Doldurma Soruları

1. “İnsan, bu tür sorunları çözmesini kısa sürede öğreniyor.” cümlesindeki” ………………” kelimesinde …………….. eki gereksiz kullanılmıştır. 2.“Ankara’yı çok sevdiğini söylüyor ama hiçbir yerini doğru dürüst bilmiyor.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için “…………….. ” kelimesinden önce bir tamlayan getirilmelidir. 3. “Bahsettiğiniz kitabı aldım

9. Sınıf Türk Edebiyatı Boşluk Doldurma Soruları (Şiir)

1……… ; duygu, düşünce ve olay­ların ölçülü, çoğu zaman da kafiyeli mıs­ralarla anlatılması yöntemidir. 2. Düz yazıyla da anlatılabilecek olay ve durumların, belli bir ölçü, kafiye düzeni ve nazım şekline bağlı kalınarak dile getirilmesiyle oluşturulan kısa metinlere …………….denir. 3………………………….. şiirlerde çoğunlukla

Divan Edebiyatı Boşluk Doldurma Soruları ve Cevapları

1.   Divan şiirinde nazım birimi………… tir. 2.  …….. edebiyatlarının etkisindedir Divan edebi­yatı. 3.  Divan şiirinde genellikle ……………  kafiye tercih edilir;………….. için kafiye anlayışı benimsenir 4. Divan edebiyatında şiirlerin adı yoktur; şiirlere genellikle ………. …göre ad verilir. 5. Şairler………….. denilen klişeleşmiş