Etiket: Boşluk doldurma soruları

Anlatım Bozuklukları Boşluk Doldurma Soruları

1. “İnsan, bu tür sorunları çözmesini kısa sürede öğreniyor.” cümlesindeki” ………………” kelimesinde …………….. eki gereksiz kullanılmıştır. 2.“Ankara’yı çok sevdiğini söylüyor ama hiçbir yerini doğru dürüst bilmiyor.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için “…………….. ” kelimesinden önce bir tamlayan getirilmelidir. 3. “Bahsettiğiniz kitabı aldım

Divan Edebiyatı Boşluk Doldurma Soruları ve Cevapları

1.   Divan şiirinde nazım birimi………… tir. 2.  …….. edebiyatlarının etkisindedir Divan edebi­yatı. 3.  Divan şiirinde genellikle ……………  kafiye tercih edilir;………….. için kafiye anlayışı benimsenir 4. Divan edebiyatında şiirlerin adı yoktur; şiirlere genellikle ………. …göre ad verilir. 5. Şairler………….. denilen klişeleşmiş

Kafiye (Uyak) ile İlgili Boşluk Doldurma Soruları ve Cevapları

Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yazınız. 1 …………dize sonlarındaki ses benzerliğidir. 2. Kafiyeden sonra gelen görevi aynı olan eklerin veya anlamları aynı olan sözcüklerin tekrarlanmasıyla ………… oluşur. 3 …………….. Kafiye, dize sonlarındaki tek bir sesin benzerliğiyle oluşur.