Etiket: Türk Edebiyatı Boşluk Doldurma Soruları

9. Sınıf Türk Edebiyatı Boşluk Doldurma Soruları (Şiir)

1……… ; duygu, düşünce ve olay­ların ölçülü, çoğu zaman da kafiyeli mıs­ralarla anlatılması yöntemidir. 2. Düz yazıyla da anlatılabilecek olay ve durumların, belli bir ölçü, kafiye düzeni ve nazım şekline bağlı kalınarak dile getirilmesiyle oluşturulan kısa metinlere …………….denir. 3………………………….. şiirlerde çoğunlukla

Şiir Türleri Uygulama Soruları

1. Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir Şu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir Tevfik Fikret ……………şiir 2.Bir damla yaş gibi sıcacık Bakışlarında eylül