Kaygusuz Abdal

KAYGUSUZ ABDAL

  • ♦ Tekke edebiyatının XIV. ve XV. yüzyıldaki en güçlü temsilcisidir.
  • Yunus Emre geleneğini sürdürmüş, verdiği 17 eserdeki 17 bin beyte yakın şiirleriyle dinî-tasavvufi halk şiirinin en önemli isimlerinden olmuştur.
  • ♦ Çeşitli vesilelerle Türkçenin üstünlüğünü dile getirmiş, Türkçenin Hz. Âdemden itibaren var olan bir dil olduğunu ileri sürmüştür.
  • ♦ Mecazlar, atasözleri ve deyimler bakımından zengin bir dille yazmıştır.
  • ♦ İlahi, nefes, nutuk ve şathiyeleri, Kaside-i Dolapname’si ünlüdür.