Aşık Ömer

ÂŞIK ÖMER (17. YÜZYIL)

  • 17. yüzyılda âşık edebiyatının en ünlü ve en çok şiir bırakan ismidir. Saz şairleri arasında büyük bir üstat olarak saygı görmüştür. Şiirlerinden kimileri bestelenmiş, kimileri tekkelerde ilahi gibi okunmuş; divanı halk arasında çok tutulmuştur.
  • Yaşamı hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte Konyalı olduğu ihtimali yüksektir. Düzenli bir öğrenim görmemiş ancak divan edebiyatını anlayacak kadar bir kültür edinmiştir. Şiirlerinden öğrenilen bilgiye göre orduya girmiş, savaşlara katılmıştır.
  • En meşhur şiiri, 38 dörtlükten meydana gelen ve 105 şairin adının sayıldığı Şairname’sidir.
  • Âşık tarzının divan edebiyatı nazım biçimlerine doğru kaymasında ve divan şirinin üslup özelliklerinin âşıklar arasında yaygınlaşmasında yol açıcı olmuştur.
  • Divan ve halk şiirini en iyi kaynaştıran, hem hece hem de aruzla başarılı şiirler yazan bir şairdir. Fakat onun en değerli şiirleri heceyle yazdıklarıdır.
  • Aşk, gurbet, dünyanın faniliği, ölüm, hayattan ve sevgiliden şikayet gibi temaların yanı sıra peygambere ve dört halifeye bağlılık, tarikat büyüklerini ululama, cehalet ve dalkavukluğa yergi ve bazı dinsel motifler şiirlerinin içeriğini oluşturur.