Aşık Ömer

ÂŞIK ÖMER (17. YÜZYIL)

  • 17. yüzyılda âşık edebiyatının en ünlü ve en çok şiir bırakan ismidir. Saz şairleri arasında büyük bir üstat olarak saygı görmüştür. Şiirlerinden kimileri bestelenmiş, kimileri tekkelerde ilahi gibi okunmuş; divanı halk arasında çok tutulmuştur.
  • Yaşamı hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte Konyalı olduğu ihtimali yüksektir. Düzenli bir öğrenim görmemiş ancak divan edebiyatını anlayacak kadar bir kültür edinmiştir. Şiirlerinden öğrenilen bilgiye göre orduya girmiş, savaşlara katılmıştır.
  • En meşhur şiiri, 38 dörtlükten meydana gelen ve 105 şairin adının sayıldığı Şairname’sidir.
  • Âşık tarzının divan edebiyatı nazım biçimlerine doğru kaymasında ve divan şirinin üslup özelliklerinin âşıklar arasında yaygınlaşmasında yol açıcı olmuştur.
  • Divan ve halk şiirini en iyi kaynaştıran, hem hece hem de aruzla başarılı şiirler yazan bir şairdir. Fakat onun en değerli şiirleri heceyle yazdıklarıdır.
  • Aşk, gurbet, dünyanın faniliği, ölüm, hayattan ve sevgiliden şikayet gibi temaların yanı sıra peygambere ve dört halifeye bağlılık, tarikat büyüklerini ululama, cehalet ve dalkavukluğa yergi ve bazı dinsel motifler şiirlerinin içeriğini oluşturur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.