Kinaye Sanatı Nedir Örnekleri Ne Demek

Kinaye Sanatı Nedir Örnekleri Ne Demek kinaye ile ilgili örnek dizeler şiirler cümleler

kinaye sanatı

Kinaye: Metinde mecaz anlamıyla kullanılan bir sözün gerçek anlamıyla da doğru olmasına ve bir gerçeği yansıtmasına kinaye denir.

ÖRNEK 1

Kimse kimsenin kamburunu taşımaz.

Bu cümlede asıl olarak “hiç kimsenin başka bir kişinin derdini sıkıntısını çekemeyeceği” anlatılmaktadır. Bu, mecaz anlamdır ama söz, gerçek anlamıyla da doğrudur. Yani hiç kimse başka bir kişinin kambur (Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi, raşitizm sonucu sırtta ve göğüste oluşan tümsek)unu taşıyamaz.

ÖRNEK 2:

Lekenin bulaşması kolay, çıkması güçtür.

Bu cümlede şu anlatılmak istenmektedir: “Bir kişinin yüz kızartıcı bir durumla karşılaşması, ayıp sayılan bir olayı gerçekleştirmesi kolaydır. Ama bundan, bu olayın yansımalarından kurtulması güçtür.” Bu anlam, kelimelere mecaz anlam yüklendiğinde ortaya çıkmaktadır. Bu cümle, gerçek anlamıyla da bir doğruya işaret etmektedir. Yani lekenin (kirliliği gösteren izin) bulaşması, çıkmasından kolaydır.

ÖRNEK 3:

Ben toprak oldum yoluna
Sen aşırı gözetirsin
Şu karşıma göğüs geren
Taş bağırlı dağlar mısın

Yunus Emre

Bu dörtlüğün son dizesindeki taş bağırlı dağlar sözünde kinaye vardır. Çünkü mecaz anlamıyla “acımasız” anlamına gelen taş bağırlı sözü, gerçek anlamıyla (dağın taşlardan oluşması) da doğrudur.