Kıta

Kıta ne demek, nedir, kıta özellikleri nelerdir, kıta örnekleri

KIT’A
♦ Genellikle iki beyitten oluşan şiirlerdir. Bu tür kıt’alar dörtlük diye de anılır.
♦ Beyitlerin ilk dizesi serbest, ikinci dizeleri birbiriyle uyaklıdır: xa / xa…
♦ Beyitler arasında anlam birliği bulunur.
♦ Kıt’a nazım biçiminde şair mahlasını genellikle kullanmaz.
♦ Kıt’alarda hikmet, nükte, yergi, övgü, dünya görüşü gibi çeşitli konular işlenir.
♦ Bazı kıt’alarda ilk beyitin dizeleri birbiriyle uyaklı olabilir. Bu tür kıt’alar “nazım” adını alır.
♦ Beyit sayısı ikiden fazla (2-12) olan kıt’alara ise “kıt’a-i kebire” (büyük kıt’a) denir. Bu tür kıt’alar matla beyti olmayan bir gazele benzer.

Kıt’a Örneği:

Tahir Efendi bize kelp demiş

İltifatı bu sözde zahirdir.

Mezhebim Malikidir zira,

İtikadımca kelp tahirdir.

Nef’i