Moliere

MOLİERE (1622 -1673)

♦ Klasisizm akımının komedi türünde en büyük sanatçısıdır. Yalnız Fransa’nın değil, dünyanın en büyük güldürü yazarlarından biridir.
♦ Oyunlarını insanların ve toplumun gülünç yanları üzerine kurmuş; ancak salt güldürmek için güldürü anlayışını yıkarak güldürerek eğitme ve öğretme anlayışını getirmiştir.
♦ Tiyatroda töre ve karakter komedyası denilen bir türün oluşmasını sağlamıştır.
♦ Oyunlarında, kibarlık budalası sonradan görme zenginler, şarlatan hekimler, çaçaron kadınlar, dini çıkarlarına alet eden ikiyüzlüler, paraya tapan cimriler gibi her toplumda rastlanabilecek tiplere yer vermiştir.

Başlıca eserleri:

 • Gülünç Kibarlar,
 • Kocalar Mektebi,
 • Kadınlar Mektebi,
 • Zorla Evlenme,
 • Tartuffe,
 • Don Juan,
 • Adamcıl,
 • Zoraki Hekim,
 • Cimri,
 • Kibarlık Budalası,
 • Scapin’in Dolapları,
 • Bilgiç Kadınlar
 • Hastalık Hastası