Cornaille

CORNEİLLE (1606 -1684)

17. yüzyılda Fransa’da gelişen klasisizm akımının ilk önemli trajedi yazarıdır. Oyunlarında aşk, onur, tutku, istenç (irade) gibi insanın temel kişiliğini belirleyen kavramlar önemli bir yer tutar. Tutkuların tanımlanmasında kişilerini sürekli bir ikilem içinde tutar. Genellikle yapıtlarındaki kahramanlar, görevleriyle tutkuları arasında bir çatışmayı sürdürürler. Bu çatışmada tutkularını yenerler. İnsanüstü yönleri vardır. Ne var ki bu insanüstülük seyirciyi yadırgatmaz. Canlı, renkli kişilerdir bunlar. Bu yönden şöyle de diyebiliriz: Corneille, insanları olduğu gibi değil, olmaları gerektiği gibi çizmiştir oyunlarında.

Önemli eserleri:

  • La Cid,
  • Horace,
  • Cinna