Niteleme Sıfatları

SIFATLAR

 • Kendinden sonra gelen adı niteleyen ya da belirten sözcüklere “sıfat” denir.

“Beyaz” sözcüğü bir rengin adıdır.”Beyaz gömlek” dendiğinde ise “beyaz” sözcüğü sıfat olur çünkü ad görevinde kullanılan “gömlek” sözcüğünü nitelemiştir.

Bu örnekten de anlaşılıyor ki bir adı nitelemeyen ya da belirtmeyen bir sözcük, sıfat olamaz.

 • Sıfatlar iki bölüme ayrılır: niteleme sıfatı ve belirtme sıfatları.

Niteleme Sıfatları

Kendinden sonraki adın niteliğini -bir varlığı, diğer bir varlıktan ayıran özelliği- gösteren sıfat­lardır.

Bunlar, niteledikleri ada sorulan “Nasıl?” sorusuna yanıt olur.

“Nasıl” ağaç?:  yeşil ağaç, kurumuş ağaç, meyveli ağaç…

 • Sıfat fiiller de niteleme sıfatıdır.

koşan çocuk               bilmiş adam               gelecek hafta

Sıfatların Özellikleri

 • Sıfat bulunan her yerde sıfat tamlaması da vardır. Sıfatla adın oluşturduğu sözcük öbeğine “sıfat tamlaması” denir.

temiz    elbise (sıfat tamlaması)

sıfat        ad

 • Bir sıfat, birden çok adı niteleyebilir ya da belirtebilir:

çürük  ayvalar,   elmalar,
sıfat        ad              ad

 • Birden çok sıfat bir adı niteleyebilir ya da belirtebilir:

iri       siyah,        üç      zeytin

sıfat    sıfat       sıfat        ad

 • Genellikle belirtme sıfatları, niteleme sıfatından önce gelir:

şuradaki,  güzel        ağaç

bel. sıf.      nit.sıf.      ad

 • Ancak kimi zaman niteleme sıfatı, belirtme sıfatından önce gelebilir:

akilli          bir          çocuk

nit. sıf.    bel.sıf.         ad

 • Sıfat; ad tamlamasının tümünü, tamlayanı ya da tamlananı niteleyebilir, belirtebilir:

küçük ağaç dalları (tamlamanın tümünü niteledi) sıfat

küçük ağacın dalları (sadece tamlayanı niteledi) sıfat

ağacın küçük dalları (sadece tamlananı niteledi) sıfat

 • Sıfat tamlamadan önce ise tamlama da belirtisiz ise sıfat, tamlamanın tümünü; sıfat, tamlamadan önce ise tamlama da belirtili ise sıfat; sadece tamlayanı niteler.
 • Sıfatın nitelediği ad düşerse sıfat olan sözcük, sıfat niteliğini kaybeder. Bu tür sözcük­lere “adlaşmış sıfat” denir.
Kuruyan   çamaşırları  topla.

sıfat               ad

Kuruyanları topla.

adlaşmış sıfat