Yapılarına Göre Zamirler

Yapılarına Göre Zamirler

  • Zamirler yapılarına göre ikiye ayrılır: basit yapılı, birleşik yapılı zamirler.
  • Türemiş zamir yoktur çünkü zamirler yapım eki alınca zamir olma özelliğini kaybeder, adlaşır.

Ben-cil, kim-lik..

a)    Basit Zamir: Yapım eki almamış zamirlerdir:

sen, senin, bunu…

b)  Birleşik Zamir: Birden çok sözcükten oluşan zamirlerdir:

birkaçı, birçoğu, herhangi biri…