Racine Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

RACİNE(1639-1699)
♦ Klasisizm akımının en büyük trajedi şairlerinden biridir.
♦ Onun yapıtlarında kişiler, alın yazılarını değiştiremeyip tutkularına yenik düşerler. Bu yönüyle tanrıların ve yazgının kişilerin yaşamında egemen olduğu eski Yunan tiyatrosuna bağlanmıştır.
♦ Kişileri abartmadığı, onları tek boyuta indirgemediği için oyunlardaki kahramanlar birer tip değil, birer karakterdir. Bu yönüyle de ♦ Klasisizmin temel ilkelerinden biri olan tipleştirmeye sıkı sıkıya bağlı kalmamıştır.
♦ Önemli eserleri: Andromaque, İphigenie, Phedre, Esther, Bayazid