Şair Evlenmesi Özeti

ŞAİR EVLENMESİ ÖZETİ – SİNASİ

Şair Evlenmesi, İbrahim Şinasi’nin 1860 yılında Tercüman-ı Ahvâl gazetesinde parça parça yayımlanan ardından da kitap olarak basılan töre komedisi tarzında tek perdelik bir oyundur.

Kimi kaynaklar daha önce yazılmış bazı tiyatro eserlerinin varlığından söz etse de Şair Evlenmesi, Türk edebiyatının Batılı tarzda ilk tiyatro eseri olarak kabul edilir. Belirli bir metne dayanmayan, oyuncuların doğaçlama yaptıkları tuluat tiyatrosundan yeni ve Batılı bir tiyatroya geçiş bu eserle başlamıştır.

Görücü usulü evliliği tenkit eden eser, geleneksel Türk tiyatrosunun izlerini taşır. Sade ve doğal bir konuşma diliyle yazılmıştır. Oyun kişileri dönemin toplumsal yapısını, konuşma tarzını, ağız özelliklerini  yansıtan gerçekçi tiplerdir.

Aşağıda Şair Evlenmesi Özeti kısaca verilmiştir.

Müştak Bey adında bir genç, görüp âşık olduğu Kumru Hanım adlı genç kızla evlenmek ister. O dönemin âdeti gereği evlilik öncesinde gelin ve damadın birbirlerini görmeleri imkânsız olduğundan nikâh işlerini yürütmekle görevlendirilen kadın ve yenge hanım, mahalle imamını da yanlarına alarak Müştak Bey’in karşısına, Kumru Hanım’ın yerine, onun çirkin ve yaşlı ablasını gelin olarak çıkarırlar.

Düğün gecesi Müştak Bey, Kumru Hanım yerine bu çirkin ve yaşlı ablayla karşılaşınca çok şaşırır, durumu kabullenemez. İmam ve mahallelinin çabalarına rağmen Müştak Bey onlara kanmaz. Bu arada damadın uyanık ve tedbirli bir arkadaşı olan Hikmet Bey, duruma el koyar ve imamın cebine gizlice para sokarak onu kendi taraflarına çeker ve sorunu çözer. Sonunda genç ve güzel Kumru Hanım‘ı Müştak Bey‘e vermek zorunda kalırlar.