Serbest Ölçü

serbest ölçü

SERBEST ÖLÇÜ
Aruz ya da hece ölçüsü, herhangi bir ölçüye bağlı kalınmadan yazılan şiirler, serbest ölçülü demektir. Serbest ölçü, gerçekte ölçünün olmadığını, ölçüsüzlüğü ifade eder.

♦ Çağdaş edebiyatta özgür nazımla birlikte ortaya çıkan serbest ölçü, Türk edebiyatında Garipçilerle yaygınlık kazanmıştır.

♦ Serbest ölçüde ahenk, sözcüklerin seçimi ve düzeniyle sağlanan iç ahenge, ses akışına, vurgu ve tonlamaya dayanır.

♦ Şiir her şeyden önce bir dildir. Dil içinde bir dil diyebileceğimiz şiir dili, doğal dilden, günlük konuşma dilinden farklıdır. Aslında şiir dili teriminin çerçevesini genişleterek, onu edebiyat dili olarak düşünmek de yanlış olmaz. Çünkü şiir, edebiyat sanatının özelliklerini en açık biçimde gösteren türdür.