Vezin (Ölçü) Nedir

VEZİN (ÖLÇÜ)
♦ Ölçü, şiirde ahengi, ritmi sağlayan en önemli biçimsel öğelerden biridir. Ölçülü şiirler her dizede düzenli olarak tekrarlanan metrik birimlere bölünür. Böylece ölçü, şiirin ritmik akışını düzenleyen bir araç olur.
♦ Klasik şiir anlayışlarında ölçüye kafiyeyle birlikte büyük önem verilmiş; bu iki öge şiirin temel taşlarından sayılmıştır. Çağdaş şiirde ise ölçü ve kafiye, şairin özgürlüğünü sınırlayan ufkunu daraltan öğeler olarak görüldüğünden eski önemini kaybetmiştir.
♦ Türk şiirinde başlangıcından günümüze değin aruz ve hece olmak üzere iki ayrı ölçü kullanılmıştır.

Türk Edebiyatında 3 Çeşit Ölçü Kullanılmıştır:

  1. Aruz Ölçüsü (Vezni)
  2. Hece Ölçüsü
  3. Serbest Ölçü

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.