Vezin (Ölçü) Nedir

şiirde ölçü vezin

VEZİN (ÖLÇÜ)

♦ Ölçü, şiirde ahengi, ritmi sağlayan en önemli biçimsel öğelerden biridir. Ölçülü şiirler her dizede düzenli olarak tekrarlanan metrik birimlere bölünür. Böylece ölçü, şiirin ritmik akışını düzenleyen bir araç olur.

♦ Klasik şiir anlayışlarında ölçüye kafiyeyle birlikte büyük önem verilmiş; bu iki öge şiirin temel taşlarından sayılmıştır. Çağdaş şiirde ise ölçü ve kafiye, şairin özgürlüğünü sınırlayan ufkunu daraltan öğeler olarak görüldüğünden eski önemini kaybetmiştir.

♦ Türk şiirinde başlangıcından günümüze değin aruz ve hece olmak üzere iki ayrı ölçü kullanılmıştır.

Türk Edebiyatında 3 Çeşit Ölçü Kullanılmıştır:

  1. Aruz Ölçüsü (Vezni)
  2. Hece Ölçüsü
  3. Serbest Ölçü