Yapılarına Göre Sıfatlar

Yapılarına Göre Sıfatlar:

a) Basit Sıfat: Yapım eki almamış sıfatlardır:

iki yazı, sarı boya…

b) Türemiş Sıfat: Yapım eki almış sıfatlardır:

kırmızı halı, kaçıncı yolcu…

c) Birleşik Sıfat: Birden çok sözcükten oluşan sıfatlardır:

  1. Kaynaşmış Birleşik Sıfat: Bitişik yazılan birleşik sıfatlardır: birkaç çiçek, birtakım insanlar…
  2. Kurallı Birleşik Sıfat: Belirli kurallar içinde oluşmuş birleşik sıfatlardır.
  • Sıfat tamlamasındaki adın sonuna yapım eki getirilir, oluşan birleşik sıfat yeni bir adı niteler.

kırmızı kazak-lı kız,       beş para-sız adam,       üç gün-lük dünya

  • Sıfat tamlamasındaki adla sıfatın teri değiştirilir, ada 3. tekil kişi iyelik eki eklenir, oluşan birleşik sıfat yeni bir adı niteler.

beyaz boya…boya-s-ı beyaz duvar               kırık kapı…kapı-s-ı kırık ev

  • Takısız ad tamlamasına “-lı” eki getirilir, oluşan birleşik sıfat yeni bir adı niteler.

deri mont-lu adam                 demir kapı-lı kale

3. Sıfat tamlaması yeni bir adı niteler ve birleşik sıfat oluşur.

üç adım yol                          iki kap yemek

4. Kimi ad tamlamaları bir adı niteler ve birleşik sıfat oluşur.

altın sarısı saç                       amcamın oğlu Selami

5. Sıfat fiil öbeği adı niteler ve birleşik sıfat oluşur.

akşamdan kalan yemek           geç kalmış buluşma           senden gelecek iyilik