Sözcükte Anlam Soru Bankası

1. Aşağıdaki cümlerin hangisinde altı çizili söz­cük, “mecaz” anlamıyla kullanılmamıştır?

A)    Bu haber amcamı büsbütün yıkmıştı.
B)      Barışmaları için çok çırpındım. ama olmadı.
C)      Türkü söyleyen çocuğun yanık bir sesi vardı.
D)      Makinenin kayışı kopunca işlerimiz yarım kaldı.
E)      Bu davranışlarından dolayı ona çok kırılmıştım.

2. “Ağır”  sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin  hangi­sinde deyim içinde kullanılmıştır?

A)     Ağır ağır bastırıyordu akşamın karanlığı.
B)      Ağır işittiği için söylenenleri anlamıyordu.
C)      Masa ağırdı; iki kişi onu zor taşıdık.
D)      Ağır ve sisli bir havada yola çıktık.
E)       Sizden aldığım yağın ağır bir tadı vardı.

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ayak” söz­cüğü, “terim” olarak kullanılmıştır?

A)   Ayağı olmayan göllerin tuz oranı yüksektir.
B)     Hemen ayağına bir pantolon çekerek dışarı çıktı.
C)     Zavallı çocuğun ayağında bir pabuç bile yoktu.
D)     Bu sehpanın ayakları ötekinden yüksek.
E)     Onun amacı, bu işte, bizim ayağımızı kaydırmak.

4.  “Karşı” sözcüğü, aşağıdaki  cümlelerin   hangi­sinde ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

A)    Karşı görüşte olanları da dinlemek isteriz.
B)     Sobanın karşısına geçip kış keyfini çıkarırdık.
C)     Şu karşı binada kimler oturuyor, biliyor musu­nuz?
D)    Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda.
E)      Evimizin karşısında iki katlı bir bina vardı.

5. “Yine” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisin­de ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

A)      Yine gönül verdim bir vefasıza.
B)       Seni görünce yine o günlerimi hatırladım.
C)       Okullar açıldı, yine yollar cıvıl cıvıl.
D)       Yine işlerimize karışmaya başladı.
E)       Bunca zarara girdi, yine bildiğinden şaşmıyor.

6. “Bir de” sözü, aşağıdaki cümlelerin hangisine, ötekilerden farklı anlam katmıştır?

A)  Bir de akıl vermeye kalkmasın mı, tepem attı.
B)  Yaramazlık yaptığı yetmezmiş gibi, bir de gülüyor.
C)  Onun neler çektiğini bir de kendisine sormalıydınız.
D)  Çalışmam gerekiyor, bir de hastayım; onun için tiyatroya gelemem.
E)  Kıt kanaat geçinirken bir de hastalıklarla boğuşmak zorunda kaldı.

7. “Şöyle böyle”  sözü, aşağıdaki cümlelerin han­gisine, ötekilerden farklı anlam katmıştır?

A)   Şöyle böyle yirmi yıldır bu işte çalışıyorum.
B)   Bu maaşla şöyle böyle idare edip gidiyorum.
C)   Daha, şöyle böyle beş yıl çalışmam gerekiyor.
D)   Oğlumun okulu bitirmesine şöyle böyle iki yıl var.
E)    Bir kilo eti, şöyle böyle bir haftada tüketiyoruz.

8. Bir başıma olsam gam yemez idim.
Bir ben değil bütün iller perişan
Bu dizelerdeki “bir” sözcükleriyle aynı anlama gelen sözcükler, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)      Buraya yalnız gelmesi gerektiğini biliyor.
B)     Sen git, yalnız o da arkandan gelsin.
C)     Ancak, iki aylık kirayı peşin istiyorlar.
D)     Kendisinden çok küçük biriyle kavga etmiş.
E)     Tek başına yalnız o böyle bir işi başarabilir.

9.
I. Bu davranışlarına hiçbir anlam veremiyorum.
II. Fidan kuruduktan sonra toprağı sulamanın an­lamı yok.
III. Bana yakınlık göstermesinin anlamını yeni ye­ni kavrıyorum.
IV. Törende, günün anlamını belirten konuşmalar yapıldı.
V. Bana bu kadar acı çektirdikten sonra özür dile­mesinin ne anlamı var!
“Anlam” sözcüğü,  bu cümlelerden hangilerin­de, “gerek, lüzum” yerine kullanılmıştır?

A) I. ve II.                  B) II. ve III.                C) III. ve IV.          D) IV. ve V.            E) II. ve V.

10. “Keskin” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin han­gisinde, “etkileyici, sert” anlamında kullanıl­mıştır?

A)     Kadının keskin sesi kulağımızı tırmalıyordu.
B)      Keskin bir viraj dönüyorduk ki karşımıza bir araba çıktı.
C)     Onu keskin bir bıçakla ancak kesebilirsiniz.
D)     Keskin bir soğukla mücadele ediyordu.
E)     Keskin nişancılardan bir tim oluşturdular.

11.  ” Alabildiğine iyi niyetli, becerikli, akıllı insanlardı hepsi.”
Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)   Hallerinden, bu ılık havada bile üşüdükleri an­laşılıyordu.
B)    Başını yastığa koyar koymaz, rüyasında ken­disini bir havuzun başında buldu.
C)    Genç kadın, lapa lapa yağan karın altında uzun süre yürüdü.
D)    Rıhtım merdivenlerine geldiği zaman sıcak adamakıllı bastırmıştı.
E)   Yağmurdan ıslanmamak için bisikletini hızlan­dırdı.

12. Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde altı  çizili sözcük, deyim içinde kullanılmamıştır?

A)     Söylediklerinizin içinde kaleme gelecek bir söz yok ki, ne yazayım!
B)     Sıradan bir kişi gibi görünürdü, ama dilekçe yazarken kaleminden kan damlardı.
C)    Edebiyatımızın usta kalemlerinden oluşunu, yaşam zenginliğine ve çok çalışmasına borç­luydu.
D)    Bazı kişilerin bu belgeler üzerinde kalem oy­nattıkları anlaşılıyor.
E)  Türkiye’de kalemiyle geçinen kişi sayısı, an­cak bir elin parmakları kadardır.

13.  Yaşlı adamın anlattıklarına şaştım kaldım doğ­rusu.
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)    Gerçekleri söylersek, bize yardım edecekmiş.
B)    Öykülerimin konusunu  yaşanmış gerçekler­den alıyorum.
C)    Sana söyledikleri hiç de gerçeği yansıtmıyor.
D)    Gerçeği söylemek gerekirse, ne olup bittiğini anlamamıştım.
E)   Pek kolay olmasa da gerçeği söylemekten kaçınmayacağım.

14.  Aşağıdaki cümlelerin  hangisine,  altı  çizili sözcüğün kattığı anlam, ötekilerden farklıdır?

A)    Hadi bir sefer daha affettim seni.
B)    Bu kitabı defalarca okumak istiyorum.
C)   Tam dört kez geçtim kebapçının önünden.
D)    Bugüne kadar bir kere bile tatil yapmadım.
E)    Düşenin dostu olmaz, hele bir yol düş de gör.

15. 
I.  Oysa, ben o gün evde ders çalışıyordum.
II.   Meğer o da aynı otelde kalıyormuş.
III.  Nitekim sözünün eri olduğunu hepimize gös­terdi.
IV. Halbuki, geziye katılmayacağını telefonla bil­dirmişti.
V. Mademki istemiyor, siz de fazla ısrar etmeyin.
Bu cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcük­lerin cümleye kattığı anlam aynıdır?

A) I. ile IV.                B) II. ile V.                  C) I. ile V.              D) III. ile V.                E) II. ile IV.

CEVAP ANAHTARI
1. D     2. B     3. A     4.A     5. E     6. C     7. B     8.E      9. E      10.D     11.D     12. C    13. D    14. B     15. A