Etiket: Kafiye (Uyak ) Örgüsü

Gazel Tipi Kafiye / Uyak

Gazel Tipi Kafiye ♦ Divan şiirinde gazel, kaside gibi nazım şekillerinde görülen uyak düzenidir. Çağdaş şiirde de bu uyak düzeninden yararlanılmıştır. ♦ İlk beyitte dizeler kendi arasında kafiyeli olup sonraki beyitlerde ilk dize serbest, ikinci dize birinci beyitle kafiyelidir: aa

Koşma Tipi Kafiye

Koşma Tipi Kafiye ♦ Halk şiirinde koşma, semai, varsağı, destan gibi nazım biçimlerinde görülen kafiye düzenidir. Çağdaş şiirimizde bu kafiye düzenini sürdüren birçok şair olmuştur. ♦ Her dörtlükte ilk üç mısra kendi arasında kafiyeli; dördüncü dize ise birinci dörtlüğün dördüncü

Mani Tipi Kafiye (Uyak)

Mani Tipi Kafiye (Uyak) ♦ Mani, rubai ve tuyuğ adlı dört dizeli tek bentten oluşan nazım biçimlerinde görülen kafiye düzenidir. Çağdaş şiirimizde birden çok dörtlükle yazılan şiirlerde de kullanılmıştır. ♦ Dörtlüğün birinci, ikinci ve dördüncü dizesi kendi arasında kafiyeli, üçüncü

Örüşük Kafiye

Örüşük Kafiye ♦ Üç dizeli bentlerde kullanılan ve bizde ilk örnekleri Servet-i Fünun şiirinde görülen kafiye düzenidir. ♦ Terza rima denen nazım biçimi bu kafiye örgüsüyle yazılır. ♦ Her üçlükte birinci ve üçüncü dizeler kendi arasında kafiyelidir. İkinci üçlükten itibaren

Düz Kafiye (Uyak)

Her iki dizenin kendi arasında kafiyelenmesidir. Divan şiirinde mesnevi nazım biçiminde görülen kafiye düzeninin aynısıdır: aa bb cc dd cc …. a– Kandilli yüzerken uykularda a– Mehtabı sürükledik sularda b– Bir yoldu parıldayan gümüşten b– Gittik… Bahs açmadık dönüşten