Nabizade Nazım

Nabizade Nazım

Nabizade Nazım Hayatı Biyografisi (1862 -1893)

İstanbul’da doğan Nabizade Nazım; Mühendishane-i Berrî-i Hümayun idadisi’nde (topçu subayı yetiştiren okul) okumuş ve kurmay yüzbaşı olarak hayata atılmıştır. Askerî öğretmenlik yapmış, iki yıl Suriye’de bulunmuş ve İstanbul’a döndükten sonra genç yaşında kemik vereminden ölmüştür.

Edebî çevrede önce şiir denemeleriyle adını duyuran Nabizade; genelde hikâye ve roman türünde eserler vermiş, genç yaşta yaşamını yitirmesine karşın bu türlerin gelişmesinde önemli katkıları olmuş bir sanatçıdır.

Avrupa’da geniş yankılar uyandıran realizm ve natüralizm akımını tanımış ve Türk okuruna benimsetmek için “Karabibik” adlı romanının (Karabibik, bazı kaynaklarda uzun hikâye olarak geçmektedir.) “Mukaddime (ön söz)”sinde bu akımları tanıtmıştır.

Edebiyatımızda köy yaşamını işleyen ilk roman olarak bilinen “Karabibik, realizm ve natüralizm akımlarının özelliklerini taşıması bakımından da önemlidir.

Nabizade’nin diğer önemli eseri “Zehra“; gözlemlere yer verilmesi, psikolojik unsurlar (Kıskançlıkla ilgili çözümlemeler yapılmış.) üzerinde durulması yönüyle önemlidir.

Nabizade Nazım Eserleri

  • Karabibik (İlk köy romanı)
  • Zehra (Roman)
  • Yadigârlarım (Hikâye)
  • Hâlâ Güzel (Hikâye)
  • Esatir (Mitolojik eser)
  • Heves Ettim (Manzume)