Mehmet Emin Yurdakul

MEHMET EMİN YURDAKUL (1869-1944)
Fakir bir balıkçının oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Geçim şartlarının zorluğu yüzünden öğrenimini yarıda bırakarak memurluk hayatına atıldı A 907’de ittihat ve Terakkiye girdi. 1911’de Türk Ocağı reisliğine getirildi ve Türk Yurdu dergisin-de çalışmaya başladı.1918’de Sultanahmet Mitingi’nde unutulmaz bir konuşma yaptı. 1921’de Ankara ‘ya giderek Millî Mücadele hizmetine girdi. Yazdığı şiirlerle ordunun ve halkın moralini yükseltmeye çalıştı. 1923’ten sonra milletvekili olarak çalıştı.

 • Millî Edebiyat akımının en önde gelen şairidir.
 • Millî şair” unvanı ilk kez ona verilmiştir.
 • Adını ilk kez 1897 Yunan Harbi dolayısıyla yazdığı Cenge Giderken adlı şiir ve Türkçe Şiirler kitabı (1900) ile duyurdu.
 • İstiklâl Savaşı’nı şiirleriyle desteklemiştir.
 • Şiirlerini sade dille ve hece ölçüsüyle yazmış; ancak canlı halk Türkçesini bulamamış, yedili-on birli gibi çok sevilen hece kalıpları varken, Türk zevkine pek uymayan on altılıon dokuzlu kalıpları kullanmıştır. Koşma, türkü… gibi benzeri halk biçimlerine bakmayarak sone, serbest müstezat gibi biçimlerle yazmış; Tevfik Fikret‘in etkisiyle nazmı nesre yaklaştıran bir dille ulaşmıştır.
 • Şiirinde, bayrak yaptığı milliyetçi, halkçı, insancıl davalar, sağlam ve yenidir. Bu bakımdan Türk şiirine yeni temalar katmış sayılır.
 • Duyan, seven, acıyan; fakat duygularını güçlü bir şekilde anlatamayan bir şair olarak değerlendirilmiştir.

Eserleri
Şiir

 • Türkçe Şiirler
 • Türk Sazı
 • Ey Türk Uyan
 • Tan Sesleri,
 • Zafer Yolunda,
 • İsyan ve Dua,
 • Aydın Kızları
 • Mustafa Kemal,
 • Ankara

Nesir

 • Fazilet ve Asalet
 • Türkün Hukuku,
 • Dante’ye