Batı Tiyatrosu

Günümüzde çağdaş tiyatro anlayışı Batı tiyatrosu geleneğine bağlıdır. Bu geleneğe göre yazılmış tiyatro oyunları da olay çevresinde gelişen edebî metinler gibi, olay örgüsü, tema, kişi, yer ve zaman öğelerinden oluşan bir yapısal bütünlüğe sahiptir. Ancak tiyatro metninde olay örgüsüne “dramatik örgü” denmektedir.

Tiyatronun Öğeleri

Olay / Dramatik Örgü
Her tiyatro eserinde olay, karşıt güçlerin çatışmasından doğar. Karşıt güçler insanla insan, insanla toplum, insanla doğa ya da insanla doğaüstü varlıklar olabilir. Her eserde olay, bir düşünceyle, bir ana duyguyla beslenir. Örneğin İbsen‘in “Hortlaklar” adlı oyununda olayları yönlendiren, “Babaların suçunun çoğunu çocuklar çeker” düşüncesidir.

Kişiler
Olayı ortaya çıkaran çatışmanın kaynağında her zaman insan vardır. Romanda olduğu gibi tiyatroda da insan gerçeği tipleştirme ya da karakter çizme yoluyla verilir.

Tiyatro Türleri
Batı tiyatrosunun beslendiği eski Yunan tiyatrosunda “dramatik şiir” olarak adlandırılan tiyatro, tragedya ve komedya olmak üzere iki türe ayrılmıştır. 18. yüzyıldan sonra ise “dram” türü çıkmıştır.