Fuat Köprülü

Fuat Köprülü

Fuat Köprülü Hayatı, Biyografisi

31 Mayıs 1935 tarihinde  yapılan seçimlerde Kars milletvekili seçilmiştir. 1943 yılına kadar hem milletvekilliğine hem de İstanbul ve Ankara Üniversitelerindeki vazifelerini sürdürmüştür. Siyasî kitapları ve yazıları nedeniyle CHP’den ihraç edilmiş; 7 Ocak 1946 tarihinde  Celal Bayar, Adnan Menderes ve Refik Koraltan’la beraber Demokrat Parti’yi kurmuştur. Aynı sene Demokrat Parti’den İstanbul Milletvekili olmuştur. 9. Dönemde tekrar İstanbul milletvekili olarak 1, 2. ve 3. Menderes hükümetlerinde bakanlık yapmıştır.

6-7 Eylül tarihlerinde meydana gelen olaylarda suçlu bulunarak tutuklanmış ve Yassıada’da mahkum olmuştur. 1961 Ocak ayı başında serbest bırakılmış, 18 Aralık 1961’de Hür Demokrat Parti’yi kurmuştur. 1965’te siyasî yaşamdan çekilmiş, 28 Haziran 1966’da İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.

Fuat Köprülü Edebi Yönü Sanat Anlayışı

“İstanbul Hukuk Fakültesinde öğrencilik yıllarında edebiyata ve şiire ilgi duymuş, Batı’nın fikir ve edebiyatı hakkında yazılar yazmıştır. İlk yıllarda Fecriati topluluğuna katılmış ve Servetifünun dergisinde yazıları yayımlanmıştır. Daha sonraki yıllarda (1910) Millî edebiyat akımından etkilenmiş ve bu yönde önemli eserler vermiştir. Millî edebiyatın bilimsel yönü üzerine makaleler yayımlamış, edebiyat ve tezkire (biyografi) incelemelerine modern ve bilimsel yöntemler kazandırmıştır. Kendini fikir ve sanat çevrelerinde kabul ettirmiş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Edebiyatı Profesörlüğüne atanmıştır. Bu dönemde, Avrupai tarzda edebiyat tarihçiliğinin temellerini atmış; “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” adlı eserini çıkarmıştır. Avrupa’nın çeşitli yerlerinde kongrelere katılmış ve 1925 yılında “Türk Edebiyatı Tarihi” adlı eserini yayımlamıştır. “Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde, “Siyasal Bilgiler Fakültesinde, “Güzel Sanatlar Akademisinde ders vermiştir. 1933’te “ordinaryüs profesör” olmuştur. 1934’te “Divan Edebiyatı Antolojisini ve 1940’ta da “Türk Saz Şairleri” adlı eseri yayımlamıştır.

Fecr-i Ati‘deki şairlik yönü, diğer çalışmaları içerisinde zayıf kalmıştır. Millî edebiyat sanatçıları arasına girmesiyle toplumsal bir kimlik kazanmıştır. Kendi öz değerlerimizi ve kimliğimizi yabancılardan öğrenmeye karşı çıkmış ve bu alanda çalışmalar yapmıştır. Edebiyat dünyamıza; “Şeyyad Hamza”, “Ahmet Fakih”, “Hoca Dehhani gibi sanatçıları Fuat Köprülü tanıtmıştır.

Türk edebiyat tarihi, Türk medeniyeti ve kültür tarihi, edebî tenkit, dil ve din, Türk sanatı ve müziği, Türk siyaset tarihi gibi alanlarda araştırmalar yapmış; eserler yayımlamıştır.
Türk edebiyatı tarihinin kurucusu Fuat Köprülü’dür. Edebiyatı; tarih-eser-şahıs çerçevesinde bilimsel ve modern yöntemlerle incelemiştir. Eserlerini sade bir Türkçe ve akıcı bir üslupla kaleme almıştır.

Fuat Köprülü Eserleri

Hayât-ı Fikriyye (1909), Malumât-ı Edebiyye (1915), Yeni Osmanlı Edebiyat Tarihi (1916), Turan’ın Kitabı (1917), Türk Dilinin Sarf ve Nahvi (1917), Nasreddin Hoca (Manzum hikâyeler) (1918), Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (1919), Türk Edebiyat Tarihi I – II (1921), Türkiye Tarihi (1923), Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divân-ı Türkî Basit (1928), Divan Edebiyatı Antolojisi (1934), Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar (1934), Türk Saz Şairleri Antolojisi (1940), Osmanlı Devletinin Kuruluşu (1959), Edebiyat Araştırmaları (1966)

* Fuat Köprülü’nün çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış 1500’e yakın yazı ve makalesi vardır.