Ekler ve Sözcük Yapısı Test

1. Anton Çehov; öykülerini gözden geçirmiş. “Seçilmiş Eserleri ‘nin basımını hazırlamıştı.
I.                  II.              III.                   IV.              V.
Bu cümlede numaralanan sözcüklerden hangisi, “çekim eki” almamıştır?

A)l.       B) II.         C) III.         D) IV.        E)V.

2. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, bütün sözcükler yapım eki almıştır?

A) Gelen gideni aratır.
B) Gözlüye gizli olmaz.
C) Öpülecek el ısırılmaz.
D) Varını veren utanmamış.
E) Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, işlevi bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır?

A) Babasından on dönüm tarla kalmış.
B) Yemek çok sıcakmış, dilim yandı.
C) İkinci oturum öğleden sonra başladı.
D) Geçen derste sindirim konusu işlendi.
E) Toplantıya yeterli sayıda katılım olmadı.

4. Bu hastalığa ilişkin edindiğimiz bilgi, bizi biraz korkuttu.
I.             II.                                III.   IV.                   V.

Bu cümlede numaralanan sözcüklerden hangileri, hem yapım hem de çekim eki almıştır?

A) I. ile III.
B) II. ile IV.
C) III. ile V.
D) I. ile V.
E) II. ile III.

5. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan “-cik” eki almış sözcüklerin hangisinde, küçültme anlamı yoktur?

A) Köyün alt tarafından incecik bir dere geçiyordu.
B) Kısacık bir şiirle yarışmaya katılmıştım.
C) Kıvırcık saçlı küçük bir çocukla geldi.
D) Yıllarca bu daracık evde oturmak zorunda kaldık.
E) Yavrucuk annesini görünce ağlamayı kesti.

6. “-me” eki alan aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, ötekilerden farklı türdedir?

A) Öğretmen, yoklama kâğıdını bulamıyordu.
B) Bir kilo kıyma, yarım kilo kuşbaşı aldı.
C) Tırmanma şeridinden çıkmak, tehlikeliydi.
D) Giydiği basma entari, ona çok yakışmıştı.
E) Onu arkadaşlarından ayıran, yazma yeteneğiydi.

7.
I. Şimdi gözü yolda, beni bekliyordur.
II. Bu saate kadar yola çoktan çıkmıştır.
III. Bu çalışma seni başarıya ulaştıracaktır.
IV. Kim bilir beni ne kadar ayıplamıştır.
V. Unutma, gelecek de bir gün gelecektir.
“-dir” eki, numaralanan bu cümlelerin hangilerinde, eklendiği eylemlere “kesinlik” anlamı katmıştır?

A) I. ile II.
B) II. ile III.
C) IV. ile V.
D) I. ile IV.
E) III. ile V.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ce” eki, eklendiği sözcüğe “-e göre” anlamı katmıştır?

A) Benim de kendimce bir çalışma planım var.
B) Uzunca bir süredir durmadan çalışıyorum.
C) Dostça uyarılarınıza ihtiyacım olacak.
D) Açıkça söylemezsen sana çok kırılırım.
E) Binlerce kişiyle yarışacağımı biliyorum.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “-den” eki alan sözcük “neden” bildirmemektedir?

A) Toplantıya katılamayacağını önceden bildirdi.
B) O gün arabanın içinde sıcaktan bunaldık.
C) Sınıfı geçtiğini öğrenince sevincinden zıplamaya başladı.
D) Ustasına yorgunluktan çalışamadığını bir türlü söyleyemiyordu.
E) Kardeşinin kaza geçirdiğini duyunca üzüntüden hastalandı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, ötekilerden farklı yapıdadır?

A) Her biri bir yana dağıldı.
B) Bugün birisi geldi, sizi aradı.
C) Sizi her gün birileri soruyor.
D) Kazada biricik oğlunu da kaybetmişti.
E) Her gün birinin evinde toplanırlardı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, yapım eki almamıştır?

A) Yakında sınav yapılacakmış.
B) İşlev sözcüğü artık dilimize yerleşti.
C) Yemekte pilav olmazsa karnı doymazmış.
D) Söylev çekmeyi bırak da işimize bakalım.
E) Ödev yapmak için de zaman ayırmalısın.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “addan türeyen eylem” vardır?

A) Eski kiracıya kızmış; acısını benden çıkarttı.
B) Yeni bir ev bulunca eski evi hemen boşalttı.
C) Aylardır bana boşu boşuna ev arattı.
D) Beğenmediği eşyaları eski evinde bıraktı.
E) Beni en çok ev işleriyle uğraşmak yıprattı.

13. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, tür bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Bu konuda, beğeni farkı oldukça önemlidir.
B) Ortadaki masada çizgili bir örtü vardı.
C) Yıllarca istanbul’da yapı ustası olarak çalıştı.
D) Eğitimimizde başarı oranı oldukça düşük.
E) Kira sözleşmesi üç ay sonra yenilenecek.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “bileşik sözcük” yoktur?

A) içinde yaşadığımız yüzyıl, bilgi çağıymış.
B) Kardeşini gözetmek, demek senin görevindi.
C) Burada birkaç gün daha kalmalısınız.
D) Herhalde siz de pazartesi günü taşındınız.
E) Bugünden tezi yok, çalışmaya başlamalısınız.

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yansımadan türemiş bir sözcük vardır?

A) Selam olsun bizden güzel dünyaya
B) Hepsi güzeldi kar, tipi, fırtına
C) Hasretiz bir kanat şakırtısına
D) Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan
E) Dönmeyen gemiler olduk uzaktan

CEVAP ANAHTARI

1. B      2. A      3. B      4. D      5. C      6. D      7. E     8. A     9. A      10. D       11. C     12. B       13. E      14. B      15. C