Hüseyin Cahit Yalçın

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN (1875)
Aslen İstanbullu olan babasının memur olarak bulunduğu Balıkesir’de doğdu. Mekteb-i Mülkiyeyi bitirdikten sonra Maarif Nezaretine girdi. Liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1896’da Servetifünun topluluğuna katıldı. 1908’de Tevfik Fikret‘le Tanin gazetesini kurarak gazeteciliğe başladı ve politikaya atıldı, İstanbul milletvekili oldu.1918’de İngilizler tarafından sürüldüğü Malta’da üç yıl kaldı. Cumhuriyet hükümetine yönelttiği sert eleştirileri yüzünden 1925’te istiklal Mahkemesinde yargılandı, gazetesi kapatıldı ve Çorum’a sürüldü. Atatürk’ün ölümünden sonra politika hayatına döndü. Yeniden İstanbul milletvekili oldu (1940-1950). Ulus gazetesini çıkardı. Demokrat Parti yönetimine karşı bir yazısından dolayı bir ara hapse girdi; ancak yaşından dolayı serbest bırakıldı, İstanbul’da öldü.

Servetifünun içinde daha çok eleştiri türünde yazılarıyla tanınmıştır. Muallim Naci‘den kalan karşıt görüşlere ve Edebiyat-ı Cedidecileri “dekadanlıkla suçlayan Ahmet Mithat Efendi‘ye cesur cevaplar vermiştir.

Hayat-ı Muhayyel” adlı hikâye kitabında aynı adı taşıyan hikâyesi, Servetifünuncuların hürriyetsizlikten bunaldıkları sıralarda (1899) Yeni Zelanda‘ya göç etme hayallerini anlatır.

♦ Diğer Servetifünun sanatçılarına göre dil ve üslubunun daha açık ve yalın olması, eserlerindeki en önemli özelliktir.

Edebiyat ve Hukuk başlıklı çeviri makalesi Servet-i Fünûn dergisinin kapatılmasına neden olmuştur.

Eserleri

Roman

  • Nadide,
  • Hayal İçinde

Hikâye

  • Hayat-ı Muhayyel
  • Hayat-ı Hakikiye Sahneleri
  • Niçin Aldatırlarmış?

Anı

  • Edebi Hatıralar,
  • Siyasal Anılar

Eleştiri-polemik

  • Kavgalarım

Biyografi

  • Talat Paşa