Ali Canip Yöntem

ALİ CANİP YÖNTEM (1887 -1967)

İstanbul’da doğdu. Selanik Hukuk Mektebindeki eğitimini yarım bıraktı. Çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı. Ankara hükümetinin çağrısı üzerine 1921’de Anadolu’ya geçti. Trabzon Lisesi müdürlüğü ve Giresun maarif müdürlüğü görevlerini üstlendi. Daha sonra maarif müfettişliği yaptı, Kabataş Erkek Lisesinde ve İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde ders verdi. Ayrıca lise edebiyat programlarının düzenlenmesinde çalıştı ve ders kitapları hazırladı. Milletvekili oldu. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunda görev aldı.

Edebiyata şiirle başladı. İlk şiirlerini Fecriati topluluğuna katıldığı (1909) dönemde yazdı. 1911’de Ömer Seyfettin‘le birlikte Genç Kalemler dergisini çıkardı; bu derginin başyazarlığını yaparak Millî Edebiyat akımına öncülük etti. “Yeni Lisan” ve “millî edebiyat” kavramları etrafında çıkan tartışmalarda yazdığı yazılarla döneminin ileri gelen bir eleştirmeni oldu.

Eserleri
Şiir

  • Geçtiğim Yol

Eleştiri

  • Millî Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşalarım

İnceleme – Araştırma

  • Epope ve Edebi Nevilerle Mesleklere Dair Malumat
  • Ömer Seyfettin

Günlük

  • Ömer’in Ölüm Hastalığına Dair Notlarım