Kategori: Soru Bankası

Kafiye (Uyak) ile İlgili Boşluk Doldurma Soruları ve Cevapları

Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yazınız. 1 …………dize sonlarındaki ses benzerliğidir. 2. Kafiyeden sonra gelen görevi aynı olan eklerin veya anlamları aynı olan sözcüklerin tekrarlanmasıyla ………… oluşur. 3 …………….. Kafiye, dize sonlarındaki tek bir sesin benzerliğiyle oluşur.