Geleneksel Türk Tiyatrosu ile Modern Tiyatronun Karşılaştırılması

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU (KARAGÖZ, ORTA OYUNU VE MEDDAH) İLE MODERN TİYATRONUN FARKLARI:

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU:

 1. Meddah, orta oyunu, karagöz gibi geleneksel Türk tiyatrosu türlerinde sadece güldürü öğesi kullanılır;  amaç güldürmektir.
 2. Belli temalar, şive taklitlerine ve yanlış anlamalara bağlı olarak işlenir.
 3. Batı’ya ait edebî akımların etkisi görülmez, belli konular kalıplaşmış davranışlarla ortaya konur.
 4. Kahramanlar genelde “tip” özelliği taşır
 5. Yazılı metin yoktur, sözlü geleneğe bağlı olarak oluşturulur.
 6. Batılı anlamada tiyatro binası sahne, dekor, kostüm gibi özellikler yoktur.
 7. Olay örgüsünde ayrıntıya çok yer verilmez.

MODERN TÜRK TİYATROSU:

 1. İzleyiciye ya da okura farklı duygular yaşatmak, halkı güldürerek eğitmek amaçlanır.
 2. Şive taklitleri ve yanlış anlamalar, kullanılabilir ancak tiyatro çok yönlüdür; insanın duygularını tahlil eder, toplumun sorunlarını tasvir eder, geleneklerin olumsuz yönlerini dile getirir vb.
 3. Batı’ya ait edebî akımlardan etkilenilmiştir.
 4. Tiplere de yer verilmekle birlikte kahramanlar genelde “karakter” özelliği taşır.
 5. Yazılı bir metne bağlı olarak oluşturulur.
 6. Tiyatro binaları kurulmuş sahne, dekor, kostüm gibi özelliklere, o günün koşullarına göre yer verilmiştir.
 7. Olay örgüsünde ayrıntılara yer verilir.