Noktalama İşaretleri Konu Kavrama Soruları

1. Nokta (.), aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aynı amaçla iki kez kullanılmıştır?

A) Cumhuriyetin 80. yılını 29.10.2003’te kutlayacağız.
B) ÖSYM, II. basamak sınavını haziranın 3. haftası yapar.
C) Bugün saat 16.30’da, Prof. Armağan Öner’e gideceğiz.
D) 20.30’da başlayacak oyun için ancak 16. sırada yer bulabildik.
E) Bankaya yatırılan 54.670.000 lirayı 01.01.1997’den sonra çekebiliriz.

2. Aşağıdaki açıklamaların hangisinde, virgül (,) kullanılmaz?

A) Sıralı cümleleri ayırmada
B) Arasözlerin başında ve sonunda
C) Yüklemden uzak düşmüş özneyi vurgulamada
D) Alıntı içinde alıntı geçiyorsa, içteki alıntıyı belirlemede
E) Konuşma cümlelerinde, tırnak işaretinin kapama biçimi yerine

3. Hasta (I) hemşireyi yanına almak istemiyor; her geldiğinde (II) ona (III) bu sevecen kızcağıza (IV) bağırıyordu. Hemşire, hastasına yine de sevgiyle (V) içtenlikle yaklaşıyordu.
Bu parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde virgül (,) kullanmak zorunlu değildir?

A) I.       B) II.      C) III.       D) IV.      E)V.

4. Halit Ziya Uşaklıgil‘in “Mai ve Siyah” (I) “Aşk-ı Memnu” adlı romanları (II) “Solgun Demet” (III) “Aşka Dair” adlı öyküleri (IV) “Kırk Yıl” (V) “Saray ve Ötesi” adlı anıları vardır.
Bu cümlede noktalı virgül (;) konması gereken yerler, aşağıdakilerin hangisinde bir arada gösterilmiştir?

A) I. ile II.
B) II. ile III.
C) II. ile IV.
D) IV. ile V.
E) I. ile V.

5. Bahtım karadır, beni sen sevsen de sevilmem (I) Bir gün bile dertsiz kalarak gözyaşı silmem (II) Çoktan bilirim kahrını (III) lakin şunu bilmem (IV) Gül renkli yüzün benli de göğsün niye bensiz (V)
Bu dizelerde numaralanan yerlerden hangisine, iki nokta (:) konabilir?

A) I.       B) II.      C) III.      D) IV.      E)V.

6. “Önce bahar geçti, arkasında da yaz (I) Kimsesizlerin sahibi güneş, tam zamanında yetişti (II) Önce kiraz mevsimi, sonra kavun, karpuz, üzüm (III) Daha sonra havada oynak, beyaz bulutlar, arkasından yağmurlar, daha arkadan da lapa lapa kar IV) Bu seferki kış, bundan öncekilere benzemedi (V)”
Bu parçada, numaralanan yerlerden hangilerine üç nokta (…) konmalıdır?
A) I. ile II.
B) II. ile III.
C) III. ile IV.
D) IV. ile V.
E) I. ile V.

7.
I. Pembe vadiye inerken deli rüzgâr yandı
II. Yandı bir başka iniltiyle bu akşam baykuş
III. Yandı göklerde vatansız dolaşan bir sürü kuş
IV. Sanki gurbet dölü gönlüm gibi dağlar yandı
V. Dalgalar yandı, gönül yandı, bulutlar yandı
Bu dizelerden hangisinin sonuna üç nokta (…) konabilir?

A) I.      B) II.      C)III.      D) IV.      E) V.

8. Önemle belirtilmek, vurgulanmak istenen bir terim,tırnak (“”) içine alınabilir.
Tırnak işareti, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu amaçla kullanılmıştır?

A) Eflatun Cem Güney’in “Açıl Susam Açıl” kitabındaki masallar, dünyaca ünlüdür.
B) Türkiye’nin en eski ansiklopedilerinden birisi, “Hayat Ansiklopedisi”dir.
C) Bugün, bir gazetede yayımlanan “Milli Eğitim Sorunları” adlı makaleyi inceledik.
D) O yazar, sözcükleri karıştırıyor; “ayrılık” yerine, her zaman “ayrıcalık” yazıyor.
E) Bu gazetecinin kimi yazıları, pekâlâ bir “öykü” niyetiyle okunabilir.

9. Halkımıza göre, “iki büyük nimet” ana ile yâr vardır ki, bunlara aynı derecede hürmet etmek gerekir.
Bu cümledeki noktalama eksikliği ya da yanlışlığı, nasıl giderilebilir?

A) “ana ile yâr”, parantez içine alınarak
B) “göre”den sonra iki nokta koyarak
C) “ki”den sonra noktalı virgül koyarak
D) “hürmet”, tırnak içine alınarak
E) Tırnak işaretleri kaldırılarak

10. Aşağıdaki dizelerden hangisinin sonuna, soru işareti (?) koymak yanlış olur?

A) Garip martılar gibi o gün nasıl kavuştuk
B) Kalpler, ay ışığında ne tatlı gülüyordu
C) Portakal bahçeleri nasıl küçülüyordu
D) Nerde o yüzümüze köpükler saçan deniz
E) O güzel yolculuğu seneler nasıl siler

11. Ünlem işareti (!), aşağıdakilerin hangisinde, ötekilerden farklı bir amaçla kullanılmıştır?

A) Hey! Kim var orada!
B) Çocuklar! Susar mısınız!
C) Arkadaş! Sana söylüyorum!
D) Eyvah! Adam aklını kaçırmış!
E) Hişt! Buraya bakar mısınız!

12.
I. Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ayrı kimi sözcüklerin aldığı ekleri belirtmek için kullanılır.
II. Arasözlerin, ayrıntı sayılabilecek açıklamaların başında ve sonunda kullanılır.
III. Dilbilgisi incelemelerinde, eklerin başında, köklerin ve gövdelerin sonunda kullanılır.
IV. Bir olayın, durumun başlangıcını ve sonunu gösteren tarihler, sözcükler arasında kullanılır.
V. Cümle içinde, başkalarından aktarılan sözlerin başında ve sonunda kullanılır.
Yukarıdakilerden hangi ikisi, “kısa çizgi”nin kullanım yerleriyle ilgili değildir?

A) I. ile II.
B) II. ile III.
C) III. ile IV.
D) IV. ile V.
E) I. ile V.

13. Ayşegül Yüksel’in çalışması bize göre iki bölümde incelenebilir () Beckett ve yazdıklarının özü () biçimi ve üslubu üzerine olan bölüm () bu bölümü örnekleyen Beckett oyunlarının incelendiği, çözümlendiği bölüm.
Bu parçada numaralandırılmış yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (;),(,), (;)
B) (;),(,), (,)
C) (:), (;), (;)
D) (.), (,), (,)
E) (:), (,), (;)

14. Portakal, şekli ve rengi ile güneşe en çok benzeyen bir yemiştir. Şu farkla () Güneş, hararetiyle bize hayat verir () fakat portakal hararetimizi söndürür. Güneş güzelliğine mağrurdur () kendisine bakanların gözlerini kamaştırır () ama portakal uysaldır.
Bu parçada boş parantezlerle belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama imlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (!), (:), (,), (;)
B) (,), (.), (;), (.)
C) (:), (;), (,), (;)
D) (;), (,), (.), (,)
E) (!), (.), (;), (;)

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, noktalama yanlışı yoktur?

A) Muhtar, annesine: “Söylediklerinden tek sözcük anladınız mı?” diye sordu.
B) Muhtar: annesine; “Söylediklerinden tek sözcük anladınız mı!” diye sordu.
C) Muhtar; annesine, “Söylediklerinden tek sözcük anladınız mı,” diye sordu.
D) Muhtar annesine “Söylediklerinden tek sözcük anladınız mı? diye” sordu.
E) Muhtar annesine: Söylediklerinden tek sözcük anladınız mı? diye sordu.

CEVAP ANAHTARI

1. B      2. D      3. B      4. C      5. D      6. C      7. E      8. E      9. A      10. B      11. D      12. E      13. E      14. C      15. A