Noktalama İşaretleri Test

1. Virgül (,), aşağıdakilerin hangisinde, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Karaya çıkan askerler, ak sakallı bir ihtiyarın koştuğu gördüler.
B) Sevinçten, hayretten dizlerinin bağı çözüldü.
C) İhtiyar, kaftanının altından kolunu çıkardı.
D) Askerler, onun yaklaşmasını beklediler.
E) Kara Memiş, birdenbire bir kaplan gibi doğruldu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kaldırılması, cümlenin anlamında değişikliğe yol açar?

A) Okumak, yalnızlığımı unutturur bana.
B) Her kitabın, ayrı bir tiryakisi vardır.
C) Okumanın yararı, parayla ölçülemez.
D) Çünkü eleştiri, okumanın bir göstergesidir.
E) O filmi seyredersen, kitabı okumuş gibi olursun.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, virgül (,) yanlış kullanılmıştır?

A) Bu, deniz araştırmaları sonunda hazırladığım bir rapor.
B) Çocuk, odasına doğru koşarken düştü ve ağlamaya başladı.
C) Canayakın, ufak, tefek, düzenli bir öğretmendi o.
D) Sanatın amacı, insanlar arasında sevgi bağlarını güçlendirmektir.
E) Arkadaşlarına, samimiyetine inandığı kişilere, her sırrını açıyordu.

4. Aşağıdaki açıklamalardan hangisinde, “üç nokta” (…) kullanılmaz?

A) Arkasından açıklama yapılacak ya da örnek verilecek cümlelerin sonunda
B) Herhangi bir nedenle bitmemiş cümlelerin sonunda
C) Alıntılarda, varsa, atlanan yerlerde
D) Olaylar, nitelikler, adlar sayıldıktan sonra, “benzerleri” yerine cümlelerin sonunda
E) Yazı içinde, açıklanmak istenmeyen adlar, söylenmek istenmeyen sözler yerine

A) I.      B) II.     C) III.      D) IV.       E) V.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna iki nokta (:) konması uygundur?

A) Bence bu görüş geçmişi canlandırmak istiyor
B) Filmin konusundan çok müziğini beğendim
C) Sağlıklı yaşamanın ilk şartı düzenli olmaktır
D) Bu yazının belirli iki ana konusu var
E) Başarmak için biraz cesaret yetebilir

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez ( ) işareti, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Yazın (edebiyat) dünyasıyla epeyce geç tanışmıştı.
B) Ad soylu sözcüklerle eylemleri (fiilleri) ayırt edemezdi.
C) O zamanlar, yazım (imla) kurallarını bile bilmiyordu.
D) Ziya Gökalp‘in toplumsal ülkücülük (içtimai mefkûrecilik) düşüncesinden yararlandı.
E) İlk hikâye kitabı (Değirmen), 1935 yılında yayımlandı.

7.  (I) Konuyla ve birbiriyle ilgisiz özdeyişlerle doldurduğunuz “Ömür Biter Yol Bitmez” başlıklı incelemenizi okudum. (II) “Sabır acıdır, ama meyvesi tatlıdır.” diye başlamışsınız. (III) Arkasından, “Affetmek, anlamak demektir.” demişsiniz. (IV) Sonra, “Dünya, bir kelimeden ibaret.” diye eklemişsiniz. (V) Bunların, konuyla ilgisini kursak bile, “Büyük fikirler merhamete yer vermez.” sözünün böyle bir incelemede ne işi var?..
Bu parçada numaralanan cümlelerin hangisinde kullanılan tırnak işareti (” “), ötekilerden farklı işlevdedir?

A) I.      B) II.       C) III.      D) IV.       E) V.

8. Kim bu Yunus Emre (I) Nereli (II) Kimin nesi (III) Nerede doğmuş, nerede ölmüş, nasıl yaşamış (IV) Ne gören var, ne bilen (V)
Bu parçada numaralanan yerlerden hangisine, ötekilerden farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.     E)V.

9. Aşağıdakilerin hangisinde, iki kısa çizgi (- -) yerine iki virgül (,,) de kullanılabilir?

A) Arasöz ya da aracümleleri belirlemede
B) Küçümseme, yerme, alay bildiren sözleri belirlemede
C) Bir cümlede vurgulanması gereken öğeleri belirlemede
D) Bir metinden yapılan alıntılarda, atlanan yerleri belirlemede
E) Bir metin içinde, başkasından aktarılan sözleri belirlemede

10. Dostlar Tiyatrosu’nun kuruluşundan 1969 yılından sinema öğrenimi görmek üzere İzmir’e gidişine 1978 yılına kadar, epey bir zaman birlikte olduk.
Bu cümledeki noktalama eksikliği nasıl giderilebilir?

A) “1969 yılından” ve “1978 yılına” sözleri, iki virgül içine alınarak
B) “Dostlar Tiyatrosu’nun kuruluşundan” ve “İzmir’e gidişine” sözleri, parantez içine alınarak
C) “sinema öğrenimi görmek üzere” sözü, tırnak içine alınarak
D) “Dostlar Tiyatrosu’nun kuruluşundan” ve “izmir’e gidişine” sözleri, kısa çizgi içine alınarak
E) “1969 yılından” ve “1978 yılına” sözleri, parantez içine alınarak

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır?

A) Hikâyenin konusu mu? yazılış şekli mi? daha önemlidir?
B) Sanatçı doğanın, kopyacısı değil onun yorumlayıcısı olmalıdır.
C) Gerçekleri işlerken değiştirir misiniz, yoksa olduğu gibi mi anlatırsınız?
D) Ailesini geçindirebilmek için gece-gündüz çalışıp, duruyordu.
E) Yazar, (Ekmek Parası) adlı eserinde kendi yaşamını anlatır.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, yazım ve noktalama yanlışı yoktur?

A) Annem : “Bana çarşıya gider misin” dedi?
B) Annem bana : Çarşıya gider misin? dedi.
C) Annem bana çarşıya gider misin? dedi.
D) Annem, bana: “Çarşıya gider misin?” dedi.
E) Annem bana : “Çarşıya gider misin.” dedi?

13.  Âşık Veysel‘in şiirleri bir kitapta toplandı (;) Arada bir açıp okuyorum kitabı (,) kulağımda Veysel’in kendine özgü o kalın sesi ()
Bu parçada boş parantezle gösterilen yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır?

A) (.), (.), (.)
B) (:), (;), (!)
C) (!), (…), (.)
D) (;), (.), (…)
E) (.), (,), (…)

14. Sorunuzu şöyle yanıtlayayım ( ) Sanatçının üç büyük düşmanı var ( ) Kendisini yenileyememesi, kendisine bir üslup yaratamaması, eleştirilere kulak tıkaması.
Bu parçada boş parantezle gösterilen yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (.)
B) (!) (:)
C) (…) (;)
D) (:) (:)
E) (;) (:)

15.
I. Herhangi bir nedenle tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
II. Bir cümle ya da sözcükle ilgili açıklamanın başına ve sonuna konur.
III. Bir cümleden ya da sözcükten sonra açıklamalar, örnekler sıralanacaksa, bu cümlenin ya da sözcüğün sonuna konur.
IV. Bir cümlenin öznesinden sonra başka bir öğeyi oluşturan sözcükler sıralanmış ve bu sözcüklerin arasında virgül kullanılmışsa, özneden sonra konur.
Bu açıklamalarda, hangi noktalama işareti hakkında bilgi verilmemiştir?

A) Parantez
B) Kısa çizgi
C) iki nokta
D) Üç nokta
E) Noktalı virgül

CEVAP ANAHTARI

1. B      2. D      3. C      4. A      5. D      6. E      7. A      8. E      9. A      10. E      11. C      12. D     13. E     14. D     15. B