Dörtlük (Kıta)

Dörtlük (Kıta)

Dörtlük

Halk edebiyatında ve modern edebiyatta aynı ölçüyle oluşturulmuş dört mısralık nazım birimine dörtlük (kıta) denmiştir.

ÖRNEKLER

Ela gözlerine kurban olduğum!
Yüzüne bakmaya doyamadım ben.
İbret için gelmiş derler cihana,
Noktadır benlerin sayamadım ben
Asık Ömer

————————————-

Nice sultanları tahttan indirdi,
Nicesinin gül benzini soldurdu,
Nicelerin gelmez yola gönderdi,
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.

Karaca oğlan

————————————–

Dost dost diye nicesine sarıldım,
Benim sadık yârim kara topraktır.
Beyhude dolandım boşa yoruldum,
Benim sadık yârim kara topraktır.

Aşık Veysel

————————————

Kara gözlüm, efkarlanma gül gayri!
İbibikler, öter ötmez ordayım.
Mektubunda diyorsun ki: “Gel Gayri!”
Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım.

Bekir Sıtkı Erdoğan

———————————

Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim,
Yüreğimde bir çocuk cebimde bir revolver
Bu aşk burada biter iyi günler sevgilim,
Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider.

Ataol Behramoğlu