Kategori: Batı Edebiyatı

Racine Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

RACİNE(1639-1699) ♦ Klasisizm akımının en büyük trajedi şairlerinden biridir. ♦ Onun yapıtlarında kişiler, alın yazılarını değiştiremeyip tutkularına yenik düşerler. Bu yönüyle tanrıların ve yazgının kişilerin yaşamında egemen olduğu eski Yunan tiyatrosuna bağlanmıştır. ♦ Kişileri abartmadığı, onları tek boyuta indirgemediği için

Dadaizm

Dadaizm, 1916’da Romanyalı Tristan Tzara‘nın öncülüğünde Zürih’te toplanan bir grup gencin başlattığı bir akımdır. Adını bir görüşe göre anlamsız iki hecenin birleştirilmesinden alan bu akım, Birinci Dünya Savaşı sonrasında bazı kübistlerin de katılımıyla belli bir güce erişmiş; 1924’te yerini sürrealizme

Fütürizm Akımı Özellikleri

FÜTÜRIZM (GELECEKÇİLİK): İtalya’da şair Marinetti ve birkaç ressam tarafından başlatılan “fütürizm” akımı, 1909’da Fransa’da yayımlanan bir bildirgeyle bütün dünyaya duyurulmuştur.  Fütürizm, geleneğe, geçmişin değer yargılarına karşı çıkarak modern yaşam biçimini savunan; teknolojiyi, özellikle makineleşmeyi yücelten; bakışını geleceğe çeviren bir sanat akımıdır.

Empresyonizm (İzlenimcilik) Akımı Özellikleri

EMPRESYONİZM, (İZLENİMCİLİK) ♦ Sembolizmle aynı yıllarda ortaya çıkan empresyonizm akımı da Fransa’da doğmuş; önce resim sanatında benimsenmiş, daha sonra edebiyatta, özellikle şiir ve tiyatroda etkili olmuştur. Kimi sembolist sanatçılar , empresyonizm akımı içinde de yer almışlardır. ♦ Empresyonizmin kaynağını da

Postmodernizm

♦ Bir sanat akımı olarak 1960’larda varlığını hissettirmiş, 1980’lerden itibaren günlük hayatta da etkili olarak yaygınlık kazanmıştır. ♦ “Postmodernizm“in sözlük anlamı “modernizm sonrası” ya da “modernden itibaren” dir. ♦ Postmodernizm bir terim olarak farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Kimine göre bir moda,

Gora Özeti – Tagore

GORA (TAGORE) Tagore, Batı edebiyatından ve Hint kültürünün özgün kaynaklarından esinlenerek Gora’da Hint gerçeğini, Hindistan’ın bağımsızlığı ülküsünü yepyeni bir teknikle ve derin duygularla çok sürükleyici bir anlatımla dile getirir. Kalküta’da yaşayan Binoy, kaza geçiren yaşlı bir adama yardım eder. Pareş

Çanlar Kimin İçin Çalıyor

ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR (ERNEST HEMINGVVAY): İki savaş arasındaki yitik kusağın duygu ve düşüncelerini büyük bir inandırıcılık ve insancıllıkla aktaran Hemingway, savaş muhabiri olarak bulunduğu ispanya’da «iç savaş»ı yaşadı. Hemingvvay’ın, büyük bir insanlık dramı olan bu savaşı, İspanya halkının Cumhuriyetçi

Robinson Crusoe

ROBINSON CRUSOE (DANIEL DEFOE) Daniel Defoe’nun 1719 yılında yayımlanan ve ilk ingilizce roman sayılan eseridir. Her çocuğun ve çocuk kalan her büyüğün vazgeçemediği bir düş olan “Issız Ada” hayatını anlatan romanların içinde en meşhuru hiç kuşkusuz Robinson Crusoe’dur. Kitap, apaçık bir felsefi