Kategori: Batı Edebiyatı

Faust

FAUST (GOETHE): Ünlü Alman şairi, dram yazarı Johann Wolfgang von Goethe’nin Faust adlı şiirsel oyunu dünya edebiyatının önemli klasiklerindendir. Goethe on sekiz yaşında başladığı bu oyununu seksen üç yaşında ölümünden kısa bir süre önce bitirebilmiştir. Oyunun başkahramanı Faust, yeryüzünün sırlarını

Genç Werther’in Acıları

GENÇ WERTHER’in ACILARI (GOETHE) Goethe’nin 25 yaşında yazdığı bu roman sadece kendi hayatını değil, pek çok okuyucunun da hayatını değiştirmiştir. Romanın piyasaya çıkmasının ardından pek çok intihar olayı ile karşılaşılmış; ayrıca sokakları bir “Werther salgınına” uğrayarak, ortalığı mavi ceket, sarı

Hamlet

Danimarka Prensi Hamlet, Danimarka kralı olan babasının ölümünden sonra bunalıma girer. Eski kralın ölümü üzerinden daha iki ay geçmeden, amcası Claudius annesiyle evlenmiş ve tahta geçmiştir. Bu arada babasının hayaleti ruhsal çöküntü içindeki Hamlet’e görünür ve kendisini öldürenin Claudius olduğunu

Cornaille

CORNEİLLE (1606 -1684) 17. yüzyılda Fransa’da gelişen klasisizm akımının ilk önemli trajedi yazarıdır. Oyunlarında aşk, onur, tutku, istenç (irade) gibi insanın temel kişiliğini belirleyen kavramlar önemli bir yer tutar. Tutkuların tanımlanmasında kişilerini sürekli bir ikilem içinde tutar. Genellikle yapıtlarındaki kahramanlar, görevleriyle

Moliere

MOLİERE (1622 -1673) ♦ Klasisizm akımının komedi türünde en büyük sanatçısıdır. Yalnız Fransa’nın değil, dünyanın en büyük güldürü yazarlarından biridir. ♦ Oyunlarını insanların ve toplumun gülünç yanları üzerine kurmuş; ancak salt güldürmek için güldürü anlayışını yıkarak güldürerek eğitme ve öğretme

Hümanizm ve Rönesans’ın Doğuşu

HÜMANİZM VE RÖNESANS’IN DOĞUŞ ZEMİNİ XIV. yüzyıla kadarki Orta Çağ Avrupa’sı, yaklaşık bin yıldır, Eski Grek – Latin kültür, medeniyet ve inançlarıyla olan bağlarını koparmış, tamamıyla Hristiyanlığın belirlediği skolastik bir düşünce dünyası içinde yaşamaktaydı. Aristokratlar, ruhbanlar, köleler ve köylülerden oluşan

Rönesans ve Reform

RÖNESANS VE REFORM Batı dünyası millet veya toplumlarının hayat ve tarihlerinde çok önemli bir yeri olan hümanist felsefe ve bu felsefenin, hayatın değişik alanlarına somut yansıması olan Rönesans (ve Rönesans’ın dinî cephesini oluşturan reform) arasında çok yakın ve çoğu zaman

Yunan Mitolojisinde Kahramanlar

YUNAN MİTOLOJİSİNDE KAHRAMANLAR Zeus: Tanrıların kralı. Olimpos’ta oturur. Akhilleus: Annesi onu topuğundan tutarak Styks ırmağına daldırdığı için suya batmamış olan topuğundan başka hiçbir yerine ok işlemeyen, kılıç kesmeyen kahraman.