Kategori: Türkçe Konu Anlatımı

Cümle Dışı Ögeler

CÜMLE DIŞI ÖGELER Kimi ünlemler, bağlaçlar ve ara cümleler, cümlenin öğesi olmaz; bunlara cümle dışı öge denir. Kardeşim Dursun, bu ne biçim iştir! (seslenme) Seni bir daha buralarda görmeyeyim ha! (ünlem) Allahım, bu dertten kurtulabilecek mi! (seslenme) Eyvah, gitti güzelim

Zarf Tümleci

Cümlenin Ögeleri  ZARF TÜMLECİ Yüklemi durum, zaman, yer-yön, nicelik, soru yönünden tamlayan öğeye zarf tümleci denir. Cavidan (özne)  yavaşça  (zarf tüm.)  yanımıza (dolaylı tüm.)  geldi. (yüklem) İPUCU: Zarf tümlecini bulmak için yükleme “nasıl, ne zaman, ne zamandan beri, ne kadar,

Dolaylı Tümleç

Cümlenin Ögeleri  DOLAYLI TÜMLEÇ Yüklemi yer-yön açısından tamlayan öğeye dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı) denir. Konferans    Ankara’ da            yapılacak. özne         dolaylı tümleç           yüklem İPUCU: Dolaylı tümleci bulmak için yükleme “neye,

Nesne

Cümlenin Ögeleri  NESNE Öznenin yaptığı işten etkilenen varlığa nesne denir. Arzu   gitar   çaldı. özne nesne yüklem Nesneyi bulmak için -özne yi bulduktan sonra- yükleme “ne, neyi, kimi” soruları sorulur. Alınan yanıt, nesne olur: Annem bana bir dilim ekmek

Özne

Cümlenin Ögeleri  ÖZNE Yüklemin bildirdiği eylemi yapan ya da yüklemin bildirdiği durumda olan varlığa özne denir. Kaleci topu tuttu. (işi yapan varlık) Otobüs yeşildi. (yeşil olan varlık) İPUCU Özneyi bulmak için yükleme, yüklem eylemse “-an kim, -an ne”; yüklem ad

Yüklem

Cümlenin Ögeleri YÜKLEM Yargı bildiren ögeye yüklem denir. Her cümlenin yüklemi vardır. Yüklem, cümlenin asıl un­surudur. YÜKLEMİN ÖZELLİKLERİ Basit yapılı ve türemiş yapılı eylem çekimlenirse (kip, kişi eki alırsa) yüklem olur: Köpek kemiği kap-tı. (basit yapılı) Yavru kedi on dakika