Ahenk Nedir?

Sözlük anlamı “uyum” demektir. Edebiyat terimi olarak, şiirin işitme duyumuza hitap eden boyutunu düşündürür. Ahenk, şiirin sözcükleri, sözcük öbekleri, dizeleriyle bir bütün oluşturup kendi iç uyumunu kurarak meydana getirdiği güzel, hoş tını ve sestir. Parçaların uyumlu bir bütün içinde kendi

Zihniyet Nedir / Şiir ve Zihniyet

ZİHNİYET NEDİR? Türkçe Sözlük’teki karşılığı “anlayış” olan “zihniyet” kavramı, sosyo-psikolojik bir terim olarak, “bir toplumda, bireyler arası farklılıklar bir yana bırakıldığında geride kalan istikrarlı psikolojik yapı ve tüm bireylerde ortak olan birtakım inançlar, yargılar ve temsiller bütünü” olarak tanımlanabilir.

Sanatçı Kimdir

♦ Sanat olgusunun kaynağında öncelikle “sanatçı” ya da “sanatkâr” dediğimiz insan vardır. Bir toplum içinde yaşayan, toplumsal bir varlık olan bu insanı sanatçı yapan da kişiliğidir. Onu diğer insanlardan farklı kılan ona sanatçı kimliğini kazandıran bu kişiliktir. Bunun içindir ki

Sanat Nedir?

“Sanat” Sözcüğünün Sözlük Anlamı ♦ Sözlük anlamı “ustalık, hüner, marifet“olan “sanat” sözcüğü, “bir işi güzel biçimde yapmak” anlamına gelen Arapça “sun”‘ sözcüğünden türetilmiştir. ♦ Arapların başlangıçta “insanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan iş” anlamında “sanaat” biçiminde kullandıkları bu sözcük,

Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri

İnsanın Olduğu Her Yerde Sanat da Vardır ♦ Hayatın biyolojik olarak sürdürülmesi açısından insanoğlunun sanatsız yaşayabileceği kabul edilebilir bir yargıdır; fakat bunun hiçbir zaman yapılmamış olduğu görülüyor, insanoğlunun olduğu her zamanda ve her yerde bugün adına “sanat” dediğimiz bir etkinliğin