Türk Tiyatrosunun Tarihsel Gelişimi

♦ Türk toplumu Batılı anlamdaki tiyatroyu Tanzimat’la birlikte tanımıştır. Tanzimat’tan önce Türk toplumunun bildiği, tanıdığı tiyatro, “seyirlik oyun” ya da “temaşa sanatıdır. Batı tiyatrosundan farklı bir anlayışın ürünü olan bu tiyatro türüne “geleneksel tiyatro” denmektedir.
♦ Geleneksel tiyatronun Batı tiyatrosundan en önemli farkı, bağlı kaldığı bir metin olmadan, doğaçlamaya dayalı olarak oynanmasıdır.
♦ Geleneksel tiyatronun başlıca türleri Karagöz, orta oyunu, meddah ve seyirlik köy oyunlarıdır.