Kategori: Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

2. Meşrutiyetin İlanı ve Osmanlı Devletinin Yıkılışı

2. MEŞRUTİYETİN İLANI VE OSMANLI DEVLETİ‘NİN YIKILIŞI Enver Paşa‘nın liderliğindeki fırka, 23 Temmuz 1908’de II. Abdülhamit’e “Kanun-ı Esasi‘yi (II. Meşrutiyet’in ila­nı) kabul ettirmiştir. Artık, ülkede hürriyet ilan edilmiş ve her yerde bayram havası estirilmiştir. Seçimler yapılmış, “Meclis-i Mebusan” tekrar toplanmıştır.

1. Meşrutiyetin İlanı

1. MEŞRUTİYETİN İLANI Osmanlı Devleti’nin Batı karşısındaki askerî, ekonomik, bilimsel üstünlüğü sona ermiş; artık devlet adamları ve ay­dın kesim, Batı’yı ve Batı’daki gelişmeleri örnek almaya başlamıştır. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı, Os­manlı Devleti’nin Batı’ya yönelişinin, Avrupa karşısında ezikliğinin ilk

Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu

Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu Türk edebiyatı, tarihî süreç boyunca sürekli bir etkileşim ve değişim içerisinde olmuştur. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleriyle birlikte edebî ürünlerde konu, dil, ölçü, şekil bakımından değişiklik olmuştur. Divan edebiyatı denilen ve seçkin zümreye hitap eden bir edebî

Fuat Köprülü

Fuat Köprülü Hayatı, Biyografisi 31 Mayıs 1935 tarihinde  yapılan seçimlerde Kars milletvekili seçilmiştir. 1943 yılına kadar hem milletvekilliğine hem de İstanbul ve Ankara Üniversitelerindeki vazifelerini sürdürmüştür. Siyasî kitapları ve yazıları nedeniyle CHP’den ihraç edilmiş; 7 Ocak 1946 tarihinde  Celal Bayar,