Mahallileşme Akımı

MAHALLİLEŞME:

Divan şiirinde istanbul’un fethinden sonra oluşmaya başlayan ve 18. yüzyılda Nedim’in şiirlerinde en güçlü örneklerini veren bu eğilimin başlıca özellikleri şunlardır:

a. Halkın konuştuğu İstanbul Türkçesine özgü söyleyiş özellikleri, deyim ve mecazların şiire girmesi

b. Divan şiirinin soyut dünyası dışına çıkılarak şiirde günlük yaşamı yansıtan öğelere yer verilmesi; örneğin, yaşanan mekanlara ve gerçek sevgililere ilişkin betimlemeler yapılması

c. İran edebiyatının etkisindeki şiir zevkinin giderek ulusallaşması

d. Halk edebiyatının etkisiyle şarkı nazım biçiminin ortaya çıkması ve Nedim ile Şeyh Galip‘in hece ölçüsüyle birer şiir yazmaları

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.