12. Sınıflar Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

1-Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri yazınız.10p
 Türk edebiyatının ilk edebi beyannamesi FECRİATİ ED.’na aittir.
Servetifünun Dönemi, edebiyatımıza getirdiği yenilikler sebebiyle EDEİYATICEDİDE Dönemi olarak da adlandırılır.
Servet-i Fünun Dergisi Hüseyin Cahit’in yazdığı EDEBİYAT VE HUKUK adlı makaleden dolayı kapatılmıştır.
 “Zavallı Çocuk” N. KEMAL’İN’in yazdığı,TİYATRO türünde eseridir.
 Modern hikaye, OLAY hikayesi ve DURUM hikayesi olmak üzere ikiye ayrılır.

S.2) Aşağıda tanıtılan sanatçıların kim olduklarını noktalı bölüme yazınız.
Şiir dili oldukça ağır ve süslüdür.Ona göre şiirle düz yazı birbirinden kesin çizgilerle ayrılır.Şiirin kaynağı duygu, düzyazının ise akıldır.Konu ve temayı sadece hayal etmek ve şiir yazmak için bir araç olarak görür.Şiirlerinde net görüntüye yer vermemiştir.Çünkü bu okuyucunun hayal etmesini engeller.Bize Göre,Göl Saatleri , Piyale adlı şiir kitapları vardır.
AHMET HAŞİM
Fecr-i Ati döneminin en önemli yazarıdır. Yazarlığa Ümit, Servet-i Fünun, Resimli Kitap gibi dergilerde başladı. Bireyci sanattan vazgeçtikten sonra yazdığı ilk roman olan Kiralık Konak’ta II. Meşrutiyet yıllarında Batılılaşma hareketinin yol açtığı ve kuşaklar arasındaki kopukluğu sergiler.”Yaban” diğer önemli romanıdır.
Y. KADRİ
Cumhuriyet öncesi romanımızın en usta romancısı sayılır.Türkçenin anlatım gücünü araştırmış,ancak bol yabancı sözcük kullanarak dilini ağırlaştırmıştır.Önce dilde sadeleşmeye karşı çıkarken sonraları kendi yapıtlarını sadeleştirmiştir.Kırık Hayatlar (roman), Kırk Yıl,Saray ve Ötesi (anı) … eserlerinden bazılarıdır.
H.Z.UŞAKLIGİL
Servetifünun şairlerindendir.Şiirleri ve sanat anlatışı bireycilikten topluculuğa doğru yönelmiştir.”hak bellediği yolda yalnız gideceksin.” Diyerek haksızlıklara karşı çıkmıştır. Tarih-i Kadim, Doksan Beşe Doğru,Han-ı Yağma belli başlı eserleridir.
T.FİKRET

S.3. Aşağıdaki doğru- yanlış sorularını yapınız.10p
Şair-i azam olarak adlandırılan Tanzimat edebiyatı I. Dönem şairlerinden Abdülhak Hamit Tarhan’dır.( Y )
• İlk atasözleri kitabı “Durub-ı Emsal-i Osmaniye” Şinasi’nin esridir.( D )
İlk psikolojik roman Halit Ziya Uşaklıgil’in ”Aşk-ı Memnu” adlı eseridir.( Y )
Fecr-i Ati sanatçıları daha çok toplumsal eleştiri tarzına şiirler yazmışlardır. ( Y )
• Elhan-ı Şita ( Kış Ezgileri) Cenap Şehabettin’in şiiridir.( D )

Soru 4) Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmesini yapınız.
Terkib-i bent Ziya Paşa
Hürriyet Kasidesi NamıkKemal
Hac Yolunda Cenap Şeabettin
Mezardan Sesler Halit Ziya
Makber Abdülhak Hamit Tarhan

S.5. Aşağıya Fecr-i Ati edebiyatının genel özelliklerini yazınız.10p
Bireyse konular işlenir
Karamsar bir tavır sergilerler
Servetifunun ed.anlayışıdan ileri gidememişler
T.Fikret en önemli temsilcisidir
Ağır bir dil kullanılıştır.

Soru 6. Servet-i Fünun şiirinin Tanzimat şiirinden ayrılan yönlerini yazınız? 10puan
_ .Tanzimat ed. Toplumsal, servetifünün bireyseldir
_ Tanzimat dilde sadeleşmeye gitmiş, Servetifünün ağır bir dil kullanmış
— tema ve knular farklıaşmıştır.

S.7.Aşağıda bahsedilen eserlerin adını ve yazarlarını yazınız.10p
Suat, Süreyya ile evlidir. Necip, yakın dostlarıdır. Necip ve Suat arasında bir aşk doğar.Birbirlerine açılamazlar.Suat, kocası Süreyya’ya; Necip de arkadaşı Süreyya’ya ihanet etmez.Mutsuz, bunalımlı günler geçirirler.Necip’in de bulunduğu bir gün konakta yangın çıkar.içeride kalan Suat’ı kurtarmaya kocası Süreyya değil, Necip koşar.Necip, Süreyya’yla birlikte yanarak ölür.
EYLÜL
Adnan Bey, elli yaşlarında karısı ölmüş, Nihal ve Bülent adında iki çocuğu olan zengin biridir. Bir de çapkın, uçarı yeğeni Behlül vardır.
Firdevs hanım şuhluğu ile tanınan dul bir kadındır. İki kızıyla birlikte Boğaziçi’nin mesire yerlerinde “Melih Bey takımı olarak tanınır. Büyük kızı Bihter’i, Adnan Bey’le zenginliği için evlendirir.
AŞK-I EMNU

S.8.Aşağıdaki ilkleri karşısına yazınız.10p
İntibah İlk MODERN ROMAN
Araba Sevdası İlk REAİST ROMAN
Sahra İlk PASTORAL ŞİİR
Decameron DÜNYA ED. İLK ÖYKÜ
Don Kişot DÜNYA ED. İLK ROMAN

S.9. – Tanzimat edebiyatıyla Servet-i Fünun edebiyatının farklılıklarını yazınız? 10puan
tema: TOPLUMSL- BİREYSEL
Dil ve anlatım:SADELEŞMEYE ÇALIŞILIYOR-AĞIR BİR DİL TERCİH EDİLİYOR
Edebi akımlar: ROMANTİZ, REALİM-REALİZM,NATURALİZM

Baskın ÖZÜDOĞRU/ Türk Edebiyatı Öğrt.