Kategori: Soru Bankası

Sözcükte Yapı Test

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “kalem” sözcüğüne eklenen “-i” eki, ötekilerden farklı görevdedir? A) Kalemi iyi kullanırmış. B) Kalemi bana bırakacakmış. C) Kalemi çok kuvvetliymiş. D) Kalemi gözü gibi saklarmış. E) Kalemi babası armağan etmiş. 2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden

Fiiller Soru Bankası

1. Aşağıdakilerin hangisinde, “iş, durum, oluş” bildiren eylem adlarının tümü için örnek verilmiştir? A) Çizmek, süzmek, dizmek B) Çözmek, yürümek, söylemek C) Hazırlamak, yatmak, büyümek D) Öksürmek, hapşırmak, horlamak E) Sinirlenmek, temizlemek, gözlemek 2. Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş,